Helhetlig utbygging av E6 fra Grong til Nordland er ikke med i Nasjonal Transportplan for 2018–2029

Skuffelse, frustrasjon og sinne hos ordførere

Ordførere i Namdalen reagerer med skuffelse og frustrasjon over at ei helhetlig utbygging av E6 fra Grong til grensa mot Nordland ikke er med i Vegvesenets plangrunnlag for ny nasjonal transportplan.

E6 nord for Grong FOTO: JONAS OLSEN  Foto: Jonas Olsen

FORBANNET: Leder av Region Namdals samferdselsforum Per Olav Tyldum. 

arkiv

NAMSOS: – Jeg hadde forventet at E6 nord for Grong skulle bli videreført i forslaget til ny transportplan, og at det skulle bevilges en stor pott. Strekninga er inne med 350 millioner kroner i nåværende plan, men nå er det ikke satt av noe til et helhetlig prosjekt. Det er veldig skuffende, sier Grong-ordfører Skjalg Åkerøy.
– Jeg blir frustrert og mildt sagt litt forbanna. Vi har jobbet målbevisst for å synliggjøre behovet for ei helhetlig planlegging og ei helhetlig utbygging av E6 i Namdalen, uten at vi åpenbart har blitt lyttet til av fagfolkene. Jeg kan love at vi ikke gir opp. Nå skal det jobbes politisk for å få prosjektet inn i planen før den vedtas, sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum som er leder i Region Namdals samferdselsforum.

her

– Vi ser hva de har fått til nord for fylkesgrensa. Det er et resultat av politisk enighet om nytten av helhetlig planlegging og gjennomføring. Sentrale myndigheter må snart innse at E6 er mer enn en lokalveg hvor det langs enkelte strekninger bor relativt få personer. Det dreier seg om hovedferdelsåra mellom nord og sør, sier en engasjert Overhalla-ordfører.