Feiret den store Barnehagedagen

1. mars ble Barnehagedagen feiret over hele landet. Tema for årets feiring var «Les høyt for oss».

Besøk: Assisterende oppvekstsjef Knut Storeide kom på besøk til Spillum barnehage. Foto: Andreas Fjerdingstad Leinan 

Feiring barnehagedagen Fossbrenna barnehage   Foto: Astrid Marsfjell Smevik

arkiv

NAMSOS: Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Da dagen skulle feires rundt i barnehagene i Namsos sto høylesing på planen hos mange. I Spillum barnehage fikk de besøk av assisterende oppvekstsjef Knut Storeide.

– Storeide sier det er viktig med tidlig lesestimulering i barnehagen. Les for barna, samsnakk med dem hva som er lest i etterkant- gjerne la dem gjenfortelle, og bruk biblioteket, sier Andreas Fjerdingstad Leinan.


"Dette er noe vi jobber med hele året.

Astrid Marsfjell Smevik, styrer Fossbrenna barnehage

– Det er en utømmelig kilde av god litteratur, tilpasset den enkeltes nivå og interesse. Barn som «blir utsatt» for høytlesning har et fortrinn når det kommer til språk – og begrepsutvikling. Dette vil igjen gjøre barnet bedre rustet for å møte bokstaver, lyder og ord i skrivehverdagen. Les for barnet, lek med språket, bruk fantasien, fortalte Storeide under besøket.

Også i Fossbrenna hadde de ei markering av dagen.

– I Fossbrenna barnehage har hvert barn laget sin egen bok der de selv har skapt egne tekster og bilder. Dette er et prosjekt de har holdt på med hele februar måned. Dette har blitt gjort på alle de tre avdelingene i barnehagen, og forteller hver sin historie, sier barnehagestyrer Astrid Marsfjell Smevik.

– Vi har også laget vårt eget lille bibliotek på avdelinga der de største barna er. Selv om dette er tema for barnehagedagen, så er jo dette noe vi arbeider med hele året gjennom lesegrupper, skrivedans og samlingsstunder, legger hun til.