Arrangerer konferanse under Skreifestivalen

Hvem skal frakte fisken?

Torsdag 3. mars møtes aktører fra sjømatnæringa i Midt-Norge, eksperter innen logistikk og bærekraft og politikere for å drøfte utfordringa: Hvordan sikre landets største vekstnæring tilstrekkelig transportkapasitet i framtida?

Miljøkonferanse: Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus ønsker å få belyst den store utfordringa framtidig transport er. 

I PANELET: Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen er opptatt av hvordan produkter fra sjømatnæringa skal fraktes i framtida. 

arkiv

RØRVIK: – Mens det politiske fokuset ensidig rettes mot havbruksnæringas hovedfiende i dag, lakselusa, diskuteres framtidas kanskje største trussel mot vekst i sjømatnæringa i forbausende liten grad: Hvordan skal vi få fraktet all sjømaten til markedet?

Dette spør havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus om når Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS inviterer til miljøkonferansen «Blå mat – grønn logistikk» under Skreifestivalen.

Stor volumvekst

I dag eksporterer Norge 36 millioner sjømatmåltider. I 2050 kan tallet ha vokst til 192 millioner. Volumveksten i sjømatnæringa går allerede raskere enn utbygginga av vegnettet.

Carsten Steffensen, direktør for den internasjonale transportøren Bluewater Shipping, presenterer tall og seilings- planer på konferansen. Det kommer også representanter for sjømatnæringa, eksperter på logistikk, miljøorganisasjonen Bellona og politikere for å diskutere hvordan man kan sikre sjømatnæringa tilstrekkelig transportkapasitet i framtida.

Blant foredragsholderne er Knut A. Hjelt, regiondirektør Sjømat Norge, stortingspolitiker Lisbeth Berg-Hansen og Merethe Storødegård, direktør i NHO Trøndelag. I tillegg stiller sjømatgiganten Lerøy med enten Stig Nilsen, konsernsjef Havbruk i Lerøy Seafood Group ASA eller Sven Amund Fjeldvær, administrerende direktør i Lerøy Midt AS.

Konferansen retter seg mot både sjømat- og transport- aktører, politikere og myndigheter, miljøorganisasjoner og forskere.

Nye logistikkløsninger

– Det er viktig for sjømatnæringa at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasitet til å håndtere framtidig vekst, sier stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Temaer som blir belyst i konferansen er blant andre volum og vekstambisjoner i havbruksnæringa, behov for nye logistikkløsninger og transportløsninger for sjømateksport på kjøl.

Det er Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i samarbeid med Sinkaberg Hansen AS, AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning, Nils Williksen AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Kysthavnalliansen og NYN som arrangerer konferansen.