Se og søk på solgte eiendommer

Ivar Aasens veg 3A  Foto: Bjørn Tore Ness

Rådyrvegen 5A  Foto: Bjørn Tore Ness

Svevegen 7  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS


Smimovegen 17 (Gnr 34, bnr 1, fnr 179) er solgt for kr 1.800.000 fra Tore Johnny Pedersen til Bjørn Myrvold og Merete Hildrum


Abel Meyers gate 10 (Gnr 65, bnr 1020) er overdratt for kr 59.500.000 fra Storebrand Livsforsikring As til Abel Meyersgt 10 Ans


Bangsundvegen 11 (Gnr 34, bnr 321, seksjon 2) er solgt for kr 1.650.000 fra Bangsund Eiendommer As til Jørn Kjetil Johnsen


Verftsgata 17 (Gnr 65, bnr 1056, seksjon 26) er solgt for kr 3.690.000 fra Christoffer Tjernes Wikan til Sven-Arne Stafto


Svevegen 7 (Gnr 20, bnr 1, fnr 201) er solgt for kr 1.600.000 fra Frank Robert Pettersen til Mathias Bjerkan Pettersen og Silje Myrvik


Andel av Axel Sellægs veg 14 (Gnr 17, bnr 1, fnr 373) er overdratt for kr 785.000 fra Annie Wallace Korfeh til Mathias Fallah Korfeh


Kjærlighetsstien 14 (Gnr 65, bnr 1622, seksjon 2) er overdratt for kr 1.100.000 fra Oddvar Nygaard til Berit Irene Nygård Rørvik


Sverres gate 19 (Gnr 65, bnr 1074, seksjon 3) er solgt for kr 1.000.000 fra Benjamin Ledang til Ledang Eiendom As


Gnr 17, bnr 104 er solgt for kr 38.394 fra Randi Helene Johansen til Kjell Ove Jørgensen og Kristin Dille


Andel av Smimovegen 14 (Gnr 34, bnr 1, fnr 9) er overdratt fra Kjell Arne Sellæg til Jorunn Dagmar Sellæg


Andel av Spillumshøgda 14 (Gnr 20, bnr 107) er overdratt for kr 1.540.000 fra Kjersti Berg til Roger Berg

Salget omfatter også andel av gnr 20, bnr 184


Ivar Aasens veg 3 A (Gnr 65, bnr 975) er solgt for kr 1.650.000 fra Sverre Ludvig Seierstad, Bernt-Even Seierstad, Odd Johansen og Merete Selsbakk Johansen til Leif Åstrand og Grethe Eriksen Åstrand


Gnr 17, bnr 186 er overdratt fra Trude Bjørum Schistad, Tone Bjørum, Kirsti Bjørum og Heidi Bjørum til Namsos kommune


Kreklingvegen 9 (Gnr 20, bnr 582) er solgt for kr 210.000 fra Odd Eirik Spillum til Anne Brit Moltumyr


Gnr 20, bnr 583 er solgt for kr 140.000 fra Margrete Lyngstad og Kåre Kvåle til Anne Brit Moltumyr


Rådyrvegen 5 A (Gnr 18, bnr 282) er solgt for kr 1.505.000 fra Gjertrud Moen og Øyvind Allan Edvardsen til Stein Helge Ramstad og Målfrid Ramstad


Glassverkvegen 3 A (Gnr 65, bnr 980) er solgt for kr 145.000 fra Mimi Margrete Havig og Berit Marie Havig til Marte Haugum Smedseng og Morten Johan Skaftnes Nordahl

Salget omfatter også gnr 65, bnr 1872


Sørsivegen 71 (Gnr 20, bnr 408) er overdratt fra Aud Larsen til Ahrle Reinar Larsen


Sørsivegen 71 (Gnr 20, bnr 408) er overdratt fra Ahrle Reinar Larsen til Tor Arne Larsen og Lars Larsen


Gnr 20, bnr 11, fnr 515 er solgt for kr 600.000 fra Sveinung Renbjør til Jo Pedersen Kolberg


Vemundvikvegen 760 (Gnr 9, bnr 13) er overdratt fra Rune Gifstad til Ingrid Martha Ledang Gifstad og Espen Elden


Gnr 9, bnr 41 er overdratt fra Bjørn Arve Gifstad til Ingrid Martha Ledang Gifstad og Espen Elden


Andel av Fossvegen 47 (Gnr 3, bnr 28) er overdratt for kr 150.000 fra Elin Bruun til Mathias-Tore Frøyen

Salget omfatter også andel av gnr 3, bnr 131


Kjell Hals veg 9 (Gnr 14, bnr 329) er overdratt for kr 112.021 fra Torgeir Selnes og Håvard Selnes til Tor Dagfinn Engbakken


Ludvig Kristensen Daas veg 6 (Gnr 65, bnr 1241, seksjon 4) er solgt for kr 1.280.000 fra Lars Hermann Andersen og Hilde Andersen til Ove Bolkan


Andel av Geilin 11 (Gnr 65, bnr 1784) er overdratt for kr 205.000 fra David Alexander Johansson til Martin Garstad


Borettslaget Tiendeholmen Park andelsnr 1 er solgt for kr 1.797.000 fra Brutomta As til Liv Kristin Grydeland og Jacob Grydeland


Fossbrenna Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 850.000 fra Martin Kjærstad Flått til Miriam Nerland Hamadi


Andel av Saghaugen Terrasse Borettslag andelsnr 21 er overdratt fra Ingjarl Peder Grande til Laila Sofie Nynes


Andel av Saghaugen Borettslag andelsnr 113 er overdratt fra Tor Hanslien til Asbjørg Pauline Hanslien

Centrum Borettslag andelsnr 404 er solgt for kr 1.280.000 fra Eva Margrethe Iversen til Else Synnøve Wikan


Storfuruvegen 8 (Gnr 34, bnr 123) er overdratt fra Jorun Lisbeth Haugan til Hege Anita Sjånes og Jonas Haugan


NAMDALSEID


Gnr 154, bnr 3 er solgt for kr 55.000 fra John Roel og Bjørnhild Roel til Solveig Melø og Ole Hermann Melø


Gnr 167, bnr 11 er solgt for kr 1.135.000 fra Kirsti Petersen til Gunnar André Sandberg og Tina Marie Kroglund Ramberg


Gnr 180, bnr 56 er solgt for kr 100.000 fra Bjørn Ståle Flore til Asbjørn Kristian Oksdøl


Gnr 161, bnr 4 er overdratt fra Jan Morten Høglo til Tove Trefjord Høglo


Gnr 166, bnr 16 er solgt for kr 650.000 fra Anders Tinglum til Magnus Tanem og Ingunn Knutzen

Salget omfatter også gnr 167, bnr 29


Andel av Båtsvikvegen 12 (Gnr 183, bnr 136) er overdratt fra Aase Ekker Myrold til Steinar Myrold


Båtsvikvegen 12 (Gnr 183, bnr 136) er solgt for kr 38.400 fra Dagrun Kløvvik Nord, Steinar Myrold, Eldri Ekker Hallås, Tor Halvard Ekker, Jørgen Ekker, Jon Ivar Ekker, Harald Ekker og Bård Ekker til Viggo Wannebo


SNÅSA


Gnr 68, bnr 94 er solgt for kr 43.425 fra Jernbaneverket til Osvald Joar Øie


Gnr 24, bnr 56 er solgt for kr 600.000 fra Kjell Jøran Jåma, Bernt Arvid Jåma og Arnt Erik Jåma til Håvard Velde og Maja Marie Jåma


Gnr 50, bnr 170 er overdratt for kr 48.600 fra Opplysningsvesenets Fond til Henry Arvid Østgård


Gnr 56, bnr 10 er overdratt fra Gerd Marit Mediås Hasvang til Trine Hasvang Vaag


LIERNE


Gnr 31, bnr 36 er solgt for kr 35.000 fra Gåsbakk Eiendom As til Børje Cato Moen


Gnr 13, bnr 12, fnr 9 er overdratt fra Kitty Irene Kvemo til Stig Michael Taserud


Gnr 13, bnr 12, fnr 9 er solgt for kr 360.000 fra Stig Michael Taserud til Stig Erik Billy Karlsson og Marion Yvette Jeanne Henriette Carasco


Gnr 13, bnr 19 er overdratt fra Lierne kommune til Tunnsjø Samfunnshus Sa


Gnr 32, bnr 80, fnr 24 er overdratt for kr 1 fra Lierne Bakeri As til Lierne kommune

Salget omfatter også gnr 32, bnr 80, fnr 25


Gnr 32, bnr 79 er overdratt for kr 1 fra Lierne Bakeri As til Lierne kommune


Gnr 18, bnr 1, fnr 6 er solgt for kr 500.000 fra Edith Bruvoll Valfridsson og Bo Nicklas Valfridsson til Henny Holand Bruvoll og Bjarne Bruvoll


Gnr 2, bnr 5, fnr 6 er overdratt fra Lyder Malm til Veslemøy Malm Landsem


Gnr 6, bnr 5, fnr 36 er overdratt til Svenn Terje Hatland


Andel av gnr 11, bnr 14 er overdratt fra Astrid Beate Devik Hägglund til Magnus Daniel Hägglund


Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Neistrøm Linea til Paul Henry Neistrøm og Allan Levi Neistrøm


Andel av Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Allan Levi Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström, Jenny Neistrøm og Christer Neiström


Andel av Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Paul Henry Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström og Christer Neiström


Andel av Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Jenny Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström og Christer Neiström


Gnr 32, bnr 3 er overdratt fra Neistrøm Linnea til Paul Henry Neistrøm og Allan Levi Neistrøm


Andel av gnr 32, bnr 3 er overdratt fra Allan Levi Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström, Jenny Neistrøm og Christer Neiström


Andel av gnr 32, bnr 3 er overdratt fra Jenny Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström og Christer Neiström


RØYRVIK


Dergaveien 49 (Gnr 71, bnr 149) er overdratt for kr 400.000 fra Bjørn Arvid Mikkelsen til Kathe-Alice Wik


Gnr 74, bnr 117 er solgt for kr 32.000 fra Kjell Johan Jonasmo til John Ivar Toft og Kjersti Aslaug Holm


Steinfjellveien 68 (Gnr 70, bnr 19, fnr 5) er overdratt fra Gjersvik Utmark Og Minikraftverk Ba til Gjersvik Kraft As

Overdragelsen omfatter også gnr 70, bnr 19, fnr 6


NAMSSKOGAN


Finnvolldalsveien 245 (Gnr 60, bnr 121) er overdratt fra Henry Olsen til Stig-Roger Olsen og Knut-Arne Olsen


GRONG


Gnr 23, bnr 55, seksjon 9 er solgt for kr 1.450.000 fra Robin Gaupset til Rune Rakvåg og Annette Wahl Laugen


Saulivegen 78 (Gnr 23, bnr 275) er solgt for kr 2.375.000 fra Pål Okkenhaug til Siri Grongstad og Bjørn Kåre Grongstad


Bergsmohaugen 9 (Gnr 13, bnr 74) er solgt for kr 760.000 fra Borgny Malmo til Tore Grongstad


Bergsmohaugen 26 (Gnr 13, bnr 56) er solgt for kr 400.000 fra Odd Arne Høilo, Kjell Høilo og Anniken Høilo til Tomasz Borkowski og Barbara Borkowska


Gnr 23, bnr 325 er overdratt fra Ola Andersson Seem til Nina Kristin Ombustvedt Seem


Skiftesbekkvegen 24 (Gnr 23, bnr 125) er solgt for kr 1.060.000 fra Asbjørn Nikolai Hammer til Wenche Torill Eiternes og Per Arne Eiternes


Gnr 37, bnr 4, fnr 5 er solgt for kr 620.000 fra Åse Fiksdahl Kvello og Geir Kvello til Marit Oddrun Flasnes


Gnr 40, bnr 14 er solgt for kr 50.000 fra Åse Fiskum og Arne Johan Fiskum til Audun Fiskum

Salget omfatter også gnr 40, bnr 18


Fossen 12 (Gnr 24, bnr 49) er solgt for kr 620.000 fra John Sverre Holter til Tove Mette Sund


Gnr 22, bnr 14 er solgt for kr 800.000 fra Ola Moe til Mette Moe


HØYLANDET


Gnr 94, bnr 11 er overdratt fra Magne O Grongstad til Olav Grongstad


Gnr 92, bnr 10 er solgt for kr 580.000 fra Kristin Ahlin Sæternes til Bård Håvard Viken

Salget omfatter også gnr 92, bnr 38


Gnr 98, bnr 33 er solgt for kr 1.480.000 fra Trine Skage til Arnstein Ahlin Alsli


OVERHALLA


Gnr 21, bnr 44 er solgt for kr 350.000 fra Hilde Tødås til Vibeke Jakobsen og Sven Georg Ingulfsvand


Gnr 34, bnr 86 er solgt for kr 20.000 fra Overhalla Kommune til Nazar Mahmud Ahmed Albayati


Solvollvegen 4 (Gnr 13, bnr 17) er solgt for kr 800.000 fra Kirsten Færøvik Toresen og Bent Jørgen Toresen til Jøran Nordhøy Toresen

Salget omfatter også andel av gnr 13, bnr 131


Brudalen 19 (Gnr 34, bnr 88) er solgt for kr 1.200.000 fra Leif Martin Hansen og Inger Anne Hansen til Geir Kvarme


Tødåsvegen 171 (Gnr 40, bnr 2) er overdratt fra Øystein Sigurd Skjørland til Håkon Skjørland


Andel av Heglemsvegen 52 (Gnr 78, bnr 14) er overdratt fra Håvard Øvereng til Mari-Ann Klykken


Skogmovegen 69 (Gnr 64, bnr 2) er overdratt fra Bjarne Kristoffer Nordlund til Laila Irene Østgård


Gnr 21, bnr 46 er solgt for kr 150.000 fra Hans Egil Wester til Steinar Lio


Barlia 35 (Gnr 43, bnr 166) er solgt for kr 58.151 fra Nord- Trøndelag fylkeskommune til Okhh Eiendom As (


Krabbstuvegen 3 (Gnr 46, bnr 81) er solgt for kr 1.950.000 fra Jo Peder Svarlien til Gaute Rian Tyldum og Renate Rugeldal


Gnr 63, bnr 13, fnr 27 er solgt for kr 200.000 fra Karl Mørkved til As Skogmo Bruk


Gnr 12, bnr 46 er solgt for kr 23.040 fra Ingvild Fure Mikalsen til Furre Fellesfjøs As


Hildremstunet Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 1.170.000 fra Bente Annie Tetlien til Franz Otto Fjellet og Bodil Fjellet


FOSNES


Andel av gnr 52, bnr 34 er overdratt fra Margit Astrid Skreddernes til Johan Petter Skreddernes


Andel av gnr 43, bnr 48 er overdratt for kr 1.300.000 fra John Erik Duun til Roald Andreas Duun

Salget omfatter også e.d. i Levanger kommune


Gnr 49, bnr 3 er solgt for kr 250.000 fra Jarle Elden til Tor Erling Nordal og Brit Eli Holan Nordal


FLATANGER


Gnr 13, bnr 206 er overdratt fra Nancy Hjørdis Drageid til Flatanger kommune


Gnr 27, bnr 6, fnr 26 er overdratt for kr 530.000 fra Knut Inge Lein til Terje Thoresen og Eva Iren Lein


Gnr 7, bnr 5 er overdratt fra Birgith Feøy til Rune Feøy

Overdragelsen omfatter også gnr 7, bnr 6


Gnr 13, bnr 115 er overdratt fra Ulf Yngvar Lauvsnes til Bjørg Lauvsnes

Overdragelsen omfatter også e.d. i Røyken kommune


Gnr 38, bnr 29 er overdratt fra Bjørn Johan Jacobsen til Aage Arvid Hasvåg og Birgit Fossvik


Andel av gnr 21, bnr 8 er overdratt fra Hege Wullum til Eva Karine Kildal Karlsen


Andel av gnr 25, bnr 21 er overdratt fra Stefan Voigt til Liv Iren Rasmussen


VIKNA


Torvskjåsvingen 43 (Gnr 10, bnr 1630, seksjon 6) er solgt for kr 2.000.000 fra Martin Henriksen Tinmannsvik til Line Henriksen Tinmannsvik og Kenneth Tinmannsvik


Batteriveien 84 (Gnr 11, bnr 37) er solgt for kr 750.000 fra Idar Dagfinn Dekkerhus til Holland Utbygging As


Batteriveien 80 (Gnr 11, bnr 39) er solgt for kr 750.000 fra Idar Dagfinn Dekkerhus til Holland Utbygging As


Batteriveien 90 (Gnr 11, bnr 34) er solgt for kr 750.000 fra Idar Dagfinn Dekkerhus til Holland Utbygging As


Andel av Sørveien 88 (Gnr 12, bnr 14) er overdratt for kr 925.000 fra Knut Arild Eidshaug til Camilla Aleksandersen


Vågøya 15 (Gnr 19, bnr 19) er overdratt fra Tore Vågø, Kåre Vågø, Jan Andor Vågø, Håkon Vågø og Harald Olav Vågø til Reidun Marie Edvardsen og Kåre Andreas Edvardsen


Lysøyveien 426 (Gnr 31, bnr 28) er solgt for kr 100.000 fra Edgar Bakke til Magne Sigurd Vareide og Anne-Grethe Vareide


Gnr 10, bnr 1649 er overdratt for kr 40.000 fra Vikna kommune til Rørvik Marina As


Sørveien 882 (Gnr 18, bnr 36) er solgt for kr 1.830.000 fra Sture Karlsen til Anne Lene Østrem og Sebastian Alexander Mårtensson


Gnr 10, bnr 1654 er solgt for kr 47.712 fra Vikna kommune til Norbolig As


Gnr 2, bnr 89 er overdratt fra Frank Sveinung Rosenvinge til Bjørg Anne Rosenvinge


Bergsligata 7 (Gnr 10, bnr 521) er solgt for kr 2.360.000 fra Rita Østevik og Morten Østevik til Maria Corazon Mendoza Rossøy og Dan Rossøy


Industrivegen 6 (Gnr 10, bnr 1258) er solgt for kr 3.500.000 fra Ivan Ulsund Rederi As til Egersund Rørvik Eiendom As


Karl Furres veg 14 (Gnr 10, bnr 872) er solgt for kr 2.150.000 fra Åse Hunnestad til Frank Meland og Marte Wammer Fredriksen


NÆRØY


Andel av Gammelgårdsvegen 4 (Gnr 2, bnr 84) er overdratt for kr 2.800.000 fra Linda Jensen til Bjørn Joar Jensen


Gnr 14, bnr 181 er solgt for kr 430.000 fra Kenneth Andersen til Joar Arne Hamland


Andel av Kreklingvegen 8 (Gnr 62, bnr 1, fnr 302) er overdratt for kr 300.000 fra Elin Strand til Knut Roar Heggeli


Andel av gnr 124, bnr 32 er overdratt for kr 275.000 fra Tove Helen Hagen til Stein Arve Holmvik


Gnr 74, bnr 39 er overdratt fra Oddbjørn Petter Ramfjord til Mauri Tapio Lappalainen


Gnr 62, bnr 426 er overdratt fra Willy Mulstad til Wibekke Mulstad, Roy Birger Mulstad, Odd Willy Mulstad, Aria Benedikte Kolle Mulstad og Linda Mulstad Brøndbo


Andel av gnr 62, bnr 426 er overdratt fra Linda Mulstad Brøndbo, Aria Benedikte Kolle Mulstad, Odd Willy Mulstad og Roy Birger Mulstad til Wibekke Mulstad


Gnr 30, bnr 37 er solgt for kr 1.450.000 fra Jonas-Åsgeir Solum Gartland til Frode Stene Sømliøy


Andel av gnr 30, bnr 40 er overdratt fra Benjamin Ledang til Even Forås


Andel av gnr 30, bnr 41 er overdratt fra Even Forås til Benjamin Ledang


Ekornvegen 5 A (Gnr 62, bnr 163, fnr 457, seksjon 1) er solgt for kr 1.350.000 fra Oda-Marie Pettersen og Kay Arne Moen til Bjørg Fikkan


Torvmyrvegen 1 A (Gnr 62, bnr 13, fnr 489) er overdratt til Namdal Byggutleie As


Gnr 32, bnr 74 er solgt for kr 150.000 fra Tordis Fjær Solbakk og Terje Joar Solbakk til Aud Ingrid Williksen


Andel av gnr 30, bnr 12 er solgt for kr 425.000 fra Even Forås til Barbro Sørgaard


Borettslaget Kolvereid Panorama andelsnr 4 er solgt for kr 1.350.000 fra Jon Normann Langstrand og Elsa Jorund Pauline Langstrand til Vegard Vikestad Kristiansen og Bent Vikestad Kristiansen


LEKA


Solsemveien 121 (Gnr 10, bnr 33) er overdratt fra Liv Åse Solsem til Rune Solsem, Line Solsem, Hans Egil Solsem og Bente Solsem

Overdragelsen omfatter også e.d. i Verdal kommune


Klokkarmarkveien 2 (Gnr 15, bnr 69) er solgt for kr 400.000 fra Håkan Cederlund til Leka kommune


Gnr 2, bnr 75 er solgt for kr 250.000 fra Steinar Romund Tørriseng til Snorre Halvard Tørriseng og Britt Margareth Tørriseng


Gnr 2, bnr 74 er solgt for kr 250.000 fra Steinar Romund Tørriseng til Magnus Oddvar Brevik og Guri Solum Brevik


Gongstøveien 83 (Gnr 17, bnr 75) er overdratt fra Turid Kufås Berntzen til Trine Berntzen


BINDAL


Hallveien 242 (Gnr 16, bnr 1) er overdratt fra Magda Pauluda Hald til Tone Grete Busch og Dag Gøran Busch


Andel av Hallveien 242 (Gnr 16, bnr 1) er overdratt fra Dag Gøran Busch til Tone Grete Busch


Øvre Nessaveien 4 (Gnr 44, bnr 42) er overdratt fra Joar Petter Myren til Stine Mari Myren og Petter Myren

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 149


Andel av Øvre Nessaveien 4 (Gnr 44, bnr 42) er overdratt for kr 200.000 fra Stine Mari Myren til Petter Myren

Salget omfatter også andel av gnr 44, bnr 149