Fra positiv til skeptisk

Den mest prominente beboeren på Austra, Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen har lite tro på at grensejusteringer på Austra og kommunesammenslåinger vil føre noe bra med seg.

TROR IKKE DET VIL BLI BEDRE: Stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen har mistet trua på kommunesamenslåing i de delene av landet der det er langt mellom folk. Ulempene overskygger fordelene i veldig stor grad. 

arkiv

AUSTRA: En gang mente hun at det å slå hele Namdalen i lag til en kommune, var en tanke å se videre på. Det gjør hun ikke lenger.

– Det blir rett og slett for stort. Ikke når det gjelder folk, men når det gjelder areal.


Avstandsulemper


Berg-Hansen mener ulempene med avstand vil bli for store hvis vi skal ha ei storstilt kommunesammenslåing i Namdalen.

– Jeg kjørte nylig igjennom hele Vestfold. Det tok like lang tid som å kjøre fra innerst til ytterst i Bindal. Jeg er veldig enig i at kommuner der tett- heten av folk er høy og avstandene små, må vurdere sammenslåing. Men når vi kommer til Namdalen, er det lite å hente, sier hun.

Hun har brukt mye tid på å forme det synet.

– Det startet egentlig med en prat med min gamle sjef, Jens Stoltenberg, på en terrasse i sist sommer. Han er utdannet sosialøkonom og stilte et spørsmål om det blir lettere å legge ned skoler og sykeheimer i en sammenslått og stor kommune enn det er i de opprinnelige små kommunene, forteller hun.

Svaret ble egentlig ganske enkelt.

– De skolene vi kan unnvære er stort sett lagt ned fra før, og vi må ha sykeheimer spredt rundt i landet. Vi kan spare litt på noen færre ordførere, og kanskje litt i administrasjon. Men det blir småpenger i den store sammenhengen. Det er innen skole og helse de virkelig store summene i kommunenes budsjetter ligger.

Når det da ikke ligger økonomi i ei sammenslåing, mener hun grunnlaget for å tvinge det igjennom faller bort.


Ikke mer robust


– Fra mange hold pekes det på at en større kommune er mer robust enn flere små. Jeg lurer litt på om det er tilfelle, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Hun mener den enkleste måten å avfolke distriktene på er å slå sammen kommuner.

– Distriktene vil alltid tape mot sentrum. Jo større lengde til det sentrum, desto større blir tapet. I Vestfold er det ikke lange avstander uansett, og tapet for de distriktene vil ikke bli stort siden de ligger nært de nye sentra. I Namdalen og Bindal blir det fort veldig langt, sier hun.

Hun tror ikke det vil følge økonomiske fordeler i form av økte overføringer fra staten med ei sammenslåing.

– Det er laget en pakke der kommunene skal beholde de fordelene de har i dag. For Bindal sitt vedkommende er det en illusjon. Det er vel ingen som tror vi skal fortsette å ha en annen og lavere moms på elektrisk kraft enn våre naboer hvis vi slår oss sammen med for eksempel Nærøy. De fordelene vil forsvinne fort, sier hun.

Det gjelder også i spørsmålet rundt samling av Austra til en kommune og til ett fylke.

– De av oss som bor i bindalsdelen av Austra vil ikke få beholde de fordelene vi har i dag inn i Nærøy – hvis det skulle bli et alternativ.

Det som kan redde distriktene er arbeidsplasser og boliger som er mangelvare mange steder.

– Det oppnår vi i alle fall ikke om vi begynner å slå sammen kommuner som er store i utstrekning allerede i dag.


Nordlending


– Jeg er nordlending i kropp og sjel, og det kommer jeg fortsatt til å være. Jeg har ikke noe tro på at jeg og resten av Bindal får det bedre som en del av Nord-Trøndelag. Enten ved at Bindal slår seg sammen med en kommune sør for oss, eller ved at Austra legges til for eksempel Nærøy, sier Berg-Hansen.

Hun viser til at det allerede er et godt samarbeid sørover som fungerer. Og det vil fortsatt fungere i framtida.

– Bindal, på tross av at vi er en del av Nordland, er veldig sørvendte. Det gjelder skole, helse, politi og veldig mye mer. Det får vi til selv om vi hører til på den andre sida av grensa. Det samarbeidet har jeg tro på vil fortsette.