Halvparten sier nei

Halvparten av namdalingene sier nei til ei sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Størst er motstanden i Indre Namdal.

SKEPSIS: 1.000 personer i Indre. Midtre og Ytre Namdal er spurt i undersøkelsen. Størst er skepsisen til fylkessammenslåing i Indre Namdal. Søylene viser fordelingen i prosent. NA-GRAFIKK 

HALVPARTEN: Halvparten av namdalingene ønsker ikke fylkessammenslåing. Størst er motstanden i Indre Namdal. 

POSITIVT: Fylkerådsleder Anne Marit Mevassvik velger å tolke meningsmålingen i positiv retning. 

arkiv

NAMSOS: En undersøkelse som Opinion har gjennomført på oppdrag for NA blant 1.000 namdalinger, viser at 49 prosent av de spurte mener at trøndelagsfylkene ikke bør slå seg sammen.

Bare 23 prosent sier ja til ei fylkessammenslåing, mens 28 prosent har svart at de ikke vet eller ikke har gjort seg opp ei mening.

Følg direkte:

Følg fylkestinget "Live" fra Hell

Denne uka arrangerer Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner felles fylkesting på Scandic Hell på Værnes.

Vil føre til ulemper

En enda større prosentandel mener at ei sammenslåing vil føre til ulemper for Namdalen. tre prosent mener at «Stor-Trøndelag» vil være ei ulempe, mens 19 prosent seg på et samlet Trøndelag som en fordel. Andelen «vet ikke» er på 28 prosentpoeng.

Opinion-undersøkelsen viser også at det er geografiske forskjeller i Namdalen når det gjelder disse spørsmålene.

Motstanden er betydelig større i Indre Namdal enn i resten av regionen. Av de 217 fra Indre Namdal som har deltatt i undersøkelsen, har 61 prosent svart at de er imot kommunesammenslåing. I Ytre Namdal har 41 prosent det samme synet, mens det i Midtre Namdal er 47 prosent som er imot.

Den samme geografiske fordelinga ser man også når det gjelder synet på om det blir en fordel eller en ulempe med ett trøndelagsfylke. I Indre Namdal er det bare åtte prosent som vurderer det som en fordel, mens det i Ytre Namdal er 25 prosent og i Midtre Namdal 21 prosent.

Tolker tallene positivt

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) velger å tolke tallene positivt når NA legger fram tallene noen minutter før fylkestinget i Hell starter.

- Jeg skjønner Namdalens skepsis, men det er jo ikke flertall mot sammenslåing, sier Mevassvik.


- Har man ikke vært flink nok til å få fram de positive sidene ved en sammenslåing?


- Debatten har så langt stort sett dreid seg om ja eller nei til folkeavstemning, så det har vært vanskelig å nå fram med andre argumenter. Men dette er mer enn et spørsmål om ja og nei. Det er et ønske fra nasjonalt hold om større enheter, så dette handler om hva vi kan få til sammen, svarer Mevassvik.