Hvor er informasjonen?

DRAGKAMP: Kampen om eierskapet i framtidas NTE har fortsatt ikke funnet en løsning. Artikkelforfatteren etterlyser bedre informasjon. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

I forbindelse med overføring av eierskap fra NTE til primærkommunene i NT, savnes mye adekvat informasjon til gressrota:

Det er viktig å få klarlagt hvorfor prosessen med en evt. eierskapsendring synes å være koblet så tett opp til laustankene om fusjon mellom de to trøndelagsfylkene. Sammenføyningen av fylkene har så langt ikke skjedd. Det er derfor underlig at disse to vidt forskjellige temaene skal influere så sterkt på hverandre. Nå jobbes det tilsynelatende som om ekteskapet allerede er inngått og velsignet.

Det er grunnleggende viktig for folk å få ei utgreiing om motivet for de tre fordelingskriteriene for framtidig eierskap som er foreslått, og som det rår en viss enighet om på lokalpolitisk hold.

Særlig er det viktig å få en rasjonell forklaring på hvorfor innbyggertallet i kommunene blir topprangert i forhold til andre hensyn. Etter at bykommunene i NT i 1969 overdro sine kommunale kraftverk til NTE, har disse kommunene ikke hatt noen naturlige, økonomiske eller andre prioriterte rettigheter i forhold til eierskap eller ”utbytte”. Denne overdragelsen var faktisk et salg, ikke et kjøp eller en byttehandel hvor disse kommunene ervervet store fordeler i relasjon til framtidige endringer i et kraftselskap de har valgt å ta farvel med.

Mange namdalinger føler trolig at våre fremste tillitsvalgte er i ferd med å selge både lokale naturressurser og grunnleggende, demokratisk innflytelse til spottpris. Slik må det ikke fortsette.

For kommune- og fylkespolitikere er denne saka såpass innviklet at det bør søkes juridisk bistand for å trygge en jevnbyrdig og sikker rettsgyldig utgang på den.

Prosessen hittil er sannelig ingen god start på en evt. sammenslutning mellom de to sør- og nordtrønderske fylkene i Midt-Norge. Holdningene indikerer hvilken status- og innflytelsesregime utkanter i et stor-Trøndelag vil befinne seg under.

 Det er prisverdig at våre fanebærere i Namdalen viser sann vilje til et imøtekommende, framtidig samarbeid. Imidlertid er det all grunn til skepsis m.h.t. kostnadene en målrettet snillisme vil føre med seg, bosetningsmessig og næringsmessig.

 Dette er ei innfløkt sak, som det er vondt å sette seg inn i for oss som ikke jevnlig får relevante saksdokumenter i hende. Det er derfor nødvendig at politikerne kommer på banen (les mediene) og omsorgsfullt presenterer en så begripelig gjennomgang av målsetting og videre prosess som mulig.