Tror ikke større fylkeskommune blir bedre

Innbyggerne i trøndelagsfylkene har liten tro på at et samlet Trøndelag vil være bedre enn dagens to fylker. Men et flertall er likevel positive til at fylkene slås sammen.

Felles fylkesting. Anne Marit Mevassvik og Tore O. Sandvik 

arkiv

HELL: Det kommer fram i en undersøkelse Opinion har gjennomført for Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

Totalt 2.605 personer har deltatt i undersøkelsen som blir presentert for fylkespolitikerne i de to fylkene onsdag ettermiddag.

Fornøyd med fylkeskommunen

Der vil de få høre at flertallet er positive til å slå sammen trøndelagsfylkene.

Men det samme folket er godt fornøyd med fylkeskommunene slik de fungerer i dag. Seks av ti er fornøyd med dagens fylkeskommune. I Nord-Trøndelag er nesten sju av ti fornøyd.

Bedre næringsutvikling

Det mest overraskende er nok likevel mens et knapt flertall er positive til sammenslåing, så betyr ikke det at man tror det vil gjøre fylkeskommunen bedre.

Faktisk er det kun innenfor næringsutvikling et knapt flertall tror på bedring. Innenfor tjenestetilbudet tror kun én av tre på forbedring, mens én av fire faktisk tror tilbudet vil bli dårligere.

Mindre demokrati

Mest negative er folk til egen mulighet til å påvirke politiske beslutninger. Hver tredje trønder tror på mindre innflytelse i et stortrøndelag, mens tolv prosent tor på bedring.

Nord-Trønderne mest skeptisk

Ellers viser undersøkelsen at innbyggerne i Nord-Trøndelag er mer skeptisk til sammenslåing enn broderfolket i sør. Det er imidlertid ikke snakk om store forskjeller, selv om de er markante på flere områder.

I en undersøkelse NA publiserte onsdag formiddag, kommer det fram at halve Namdalen er mot folkeavstemning. Her ble de tusen deltakerne spurt om de er for eller imot en sammenslåing.

  • Les undersøkelsen her:

    Halvparten sier nei

    Halvparten av namdalingene sier nei til ei sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Størst er motstanden i Indre Namdal.

     

Den samme undersøkelsen viser også at flertallet av innbyggerne i Namdalen tror det vil være en ulempe for regionen dersom de to fylkene slås sammen.

Fylkestingene i de to fylkene skal etter planen si ja eller nei til sammenslåing i april.

Relaterte saker: