FOSNES

Uenige om flyktninger i Fosnes

Kommunestyret i Fosnes ble ikke enige da de i sitt siste møte vedtok bosetting av flyktninger.

20 FLYKTNINGER: To stemte mot at Fosnes skal motta 20 flyktninger i løpet av to år. 

arkiv

FOSNES: Med 11 mot to stemmer gikk flertallet inn for å bosette ti flyktninger inneværende år og ti i 2017.

Det ble også vedtatt å stille et tilstrekkelig antall boliger til disposisjon, inkludert eventuelle avtaler med private utleiere.

Et forslag fra Jan A. Løvås (Ap) om å utsette saken og be rådmannen utrede mulig mottak av flyktninger i 2017, ble avvist med åtte mot fem stemmer.