Festivalene i Ytre Namdal legger hodene i bløt

– Et samarbeid er slett ikke skummelt

Tirsdag møttes sjefene i Kolvereiddagene, Rørvikdagan og Nordlandsbåtregattaen til et drodlemøte. Samarbeid og videre utvikling av regionens store arrangementer sto på samtalelista.

Folkehav: Både Kolvereiddagene og Rørvikdagan er populære arrangement. Her fra fjorårets Kolvereiddager (til venstre) og DumDum Boys sin konsert i Rørvik i fjor. 

arkiv

KOLVEREID: – Dette var det aller første møtet vi har hatt. Vi har ikke konkludert med noe ut over at vi vil se nærmere på booking av musikk – mest for å sikre at vi ikke ødelegger for hverandre, forteller leder for Kolvereiddagene, Torkil Marsdal Hanssen.

– Ellers er det først og fremst kunnskapsdeling og erfaringsutveksling som har stått på programmet. Vi ønsker alle tre å utvikle og profesjonalisere våre arrangementer, legger han til.

Flere områder

De tre arrangementene vil i framtida se nærmere på å samarbeide tett på ulike områder. Blant annet underholdning og booking, vakthold, billett- og betalingssystemer, utstyr – låne av hverandre samt samarbeid om innleie, skyss til og fra arrangementene, søknader og aldersgrenser, profilering og også samarbeid med næringsliv.

– Et av målene for dialogen, er også et felles ønske om å bruke arrangementene våre til å stimulere til mer lokal aktivitet og næringsvirksomhet, sier Marsdal.

– Er det slik at dere kommer til å samarbeide tett videre framover?

– Ja. Vi kommer til å fortsette med å utveksle kunnskap og erfaringer knyttet til arrangementsledelse og utvikling.

Dra lasset sammen

– Hva er grunnen til at dere har satt i gang denne prosessen?

– Bakgrunnen er et ønske om å tilby besøkende, utstillere og artister så gode arrangementer som mulig. Samtidig er vi tre aktører som i stor grad retter oss mot det samme publikummet og det samme markedet, mener Marsdal.

– For oss i Kolvereiddagene er det positivt at Regattaen, Rørvikdagene, Sommerfesten i Sildvika og andre arrangementer, gjør det bra med aktiviteter og tilbud som skaper positiv oppmerksomhet om den regionen Kolvereiddagene er en del av, legger han til.

– Hvordan ser dere for dere utviklinga av de ulike arrangementene i framtida?

– Tre arrangementer med hver sin tydelige profil som skaper entusiasme og bidrar til å sette regionen vår på kartet over de mest attraktive sommeraktivitetene, sier lederen for Kolvereiddagene.

– Har det vært vanskelig å ha tre såpass store arrangement som konkurrerer om nesten den samme kundegruppa?

– Nei. Vi har hver vår profil. Samarbeid oss imellom er slett ikke skummelt, men vil bidra til å gjøre oss alle enda bedre, mener Marsdal.

Ulike profiler

Rørvikdagan har de siste årene satset hardt på det som snart kan betegnes som en festival. Også de er positive til å sam- arbeide med de andre store arrangementene i området.

– Det er jo dumt å prøve å finne opp noe helt nytt hvis det er noen av de andre som sitter på svaret, sier Nils Andre Williksen i Rørvikdagan.

– Det er flere områder vi kan samarbeide på, men samtidig mener jeg det er viktig at alle a rrangementene holder på de ulike profilene sine for at vi skal kunne sameksistere, fortsetter han.

Drodlemøtet tirsdag var først og fremst et møte for å samle et kollegium i et felles forum for å lufte ideer.

– Vi kom ikke fram til noe helt konkret, men det er jo interessant å sette seg ned med andre som jobber med det samme, mener Williksen.

– Alle arrangementene har ulike profiler, og alle er så tradisjonsrike, noe jeg også tror de vil være i framtida, at jeg tror alle vil bestå framover, sier Williksen.