Langvarig strid mellom eierne i oppdrettsgigant

Ikke forkjøpsrett

Namdal tingrett har godkjent omstruktureringa på eiersida i Midt-Norsk Havbruk. Kravet fra to av aksjonærene om at prosessen skulle ha utløst forkjøpsrett, er dermed avvist.

IKKE BARE IDYLL: Det har ikke bare vært idyll innenfor dørene hos Midt-Norsk Havbruk. En langvarig strid mellom selskapets store aksjonærer om forkjøpsrett av aksjer, har nå fått sin foreløpig avgjørelse i Namdal tingrett. FOTO: LENA ERIKKE HATLAND 

arkiv

NAMSOS: Bakteppet for det som har skjedd på eiersida i det store oppdrettsselskapet de siste årene, handler om samarbeidsvansker – i hovedsak mellom Nils M. Williksen og Halle Sivertsen som i 1992 stiftet selskapet med like store aksjeposter.

Allerede ved årsskiftet 2009/2010 kom det signaler om at Halle Sivertsen, Roald Dolmen og Hermann Dolmen ønsket å selge sine aksjer i selskapet. Gjennom sine selskaper kontrollerte de cirka 62 prosent av aksjene.

Lei av stridigheter

Det kom aldri så langt at det ble gjennomført noe salg, men før jul i 2012 ble det klart at samarbeidsvanskene fortsatt var til stede. Roald Dolmen var lei stridighetene og informerte om at han og Hermann Dolmen ønsket å selge sine aksjer, noe som utgjorde cirka 21 prosent av selskapet.

Det var starten på et hektisk halvår hvor et advokatfirma fikk i oppdrag å selge aksjene. Samtidig startet Nils M. Williksen en prosess med tanke på å kjøpe aksjepostene som var til salgs.

To ulike salgsprosesser

Parallelt med dette tok selskapets daglige leder, Tore Holand, initiativ til en alternativ salgsprosess. Selvstendig næringsdrivende Asbjørn Reinkind og advokat Torbjørn Gjelsvik ble engasjert og trioen kom opp med en plan for endring av eierstrukturen i selskapet, en plan som skulle gjennomføres i fire trinn.

I april 2013 ble det gitt beskjed til advokatfirmaet om at salgsoppdraget ble avlyst. Samtidig ble det sendt ut ei pressemelding om at Sivertsen og Dolmen ikke ville selge seg ut og at de ville gjennomføre omstrukturering som sikret en langsiktig og god løsning.

Halle Sivertsen, Roald Dolmen og Hermann Dolmen samlet sine aksjer i det nystiftede selskapet MNH Holding AS og fikk dermed en aksjepost på 58,7 prosent. På generalforsamlinga i Midt-Norsk Havbruk ble Gjelsvik valgt som styreleder, med Reinkind, Roald Dolmen, Henrik Dolmen og Ivar S. Williksen som styremedlemmer.

Williksen ikke involvert

Nils M. Williksen var på sin side også lite fornøyd med situasjonen i selskapet. I en epost som er omtalt i dommen, går det fram at han ble lite involvert i planer og drift av de øvrige aksjonærer og at styreinnflytelsen ble vannet ut på generalforsamlinga hvor eksterne kom inn uten begrunnelse og mot Williksens stemme.

Williksen tilbød seg samtidig å kjøpe hele selskapet for 700 millioner kroner. Tilbudet ble blankt avvist av Halle Sivertsen som i NA 7. juni 2013 betegnet Williksens tilbud som «ikke interessant».

I juni 2013 tok Williksen Invest og Vikna Holding ut skjønnsbegjæring for å få fastsatt forkjøpsrettssum for aksjene i Midt-Norsk Havbruk som var omfattet av den opprinne- lige salgsprosessen.

1,1 mill. i sakskostnader

Partene møttes i Namdal tingrett i november og dom falt i forrige uke. Der slår Namdal tingrett fast at forkjøpsretten ikke er utløst og at Williksens krav avvises ved at det ikke fremmes skjønn.

Skjønnsretten finner at det ikke er bevist noe annet enn at aksjonærgruppa (Sivertsen og Dolmen) har vært meget interessert i prosessen som har vært frontet av Tore Holand og hans rådgivere, og at aksjonær- gruppa ønsket å få inn bud på sine aksjer for deretter å ta stilling til om budet skulle aksepteres.

«Skjønnsretten finner ikke at aksjonærgruppa har endelig besluttet å gjennomføre salg av aksjer i MNH Holding AS», heter det i konklusjonene i dommen.

Dommen pålegger Williksen Invest AS og Vikna Holding AS å betale MNH Holding AS drøye 1,1 millioner kroner i saks- omkostninger.

Advokat Filip Truyen, som representerer Williksen og Vikna Holding, opplyser at det ikke er tatt stilling til om avgjørelsen blir anket.