Her innser Hallem at slaget om fylkeskommunen er tapt

Ingen folkeavstemning

Før fylkesrådet skal behandle høringsuttalelsene, har flertallet i fylkestinget forkastet innholdet i de fleste av dem.

Kampen over: Tomas Iver Hallem ser tomt ut i salen idet Arbeiderpartiet, KRF, Høyre og Venstre vedtar at det ikke blir folkeavstemning. Til venstre: MDGs Tommy Reinås, som sammen med SV og Frp, også ønsket folkeavstemning om samlet Trøndelag. 

arkiv

HELL: Hvilke følelser debatten om et samlet Trøndelag vekker, fikk vi et lite innblikk i en pause under fylkestingets debatt om folkeavstemning.

Da havnet Arbeiderpartiets fylkesråd, Terje Sørvik, i regelrett munnhuggeri med Senterpartiets gruppeleder, Tomas Iver Hallem.

Krangelen oppsto etter at Hallem uttrykte sin frustrasjon over et forslag Ap, KrF og Høyre hadde fremmet i debatten. De tre partiene foreslo at fylkesrådet allerede dagen etter at politikerne ble forelagt høringsuttalelser og innbyggerundersøkelse, skulle se bort fra den store tilbakemeldinga i Nord-Trøndelag: Folkeavstemning.


Brøt inn i diskusjonen


– Når man velger å se bort fra kravet om folkeavstemning før fylkesrådet starter å behandle høringsuttalelsene, viser det at dette har vært en skinnprosess. I realiteten sier fylkestinget ja til sammenslåing i dag, sa Hallem umiddelbart etter debatten.

– Det har du ikke grunnlag for å si, Tomas, brøt Sørvik, som satt like ved, inn.


– Traff ømt punkt


Og dermed brøt krangelen løs. Før den tok slutt nesten like fort som den startet. Sørvik måtte nemlig hente et glass vann før den korte pausen var over.

– Jeg traff åpenbart et ømt punkt, oppsummerte Hallem.

Det var Arbeiderpartiets gruppeleder, Jan Inge Kaspersen, som på vegne av de tre partiene la fram følgende forslag som også ble vedtatt:

«De valgte høringsmetodene i trøndelagsutredningen har vært gode, og flere har fått mulighet til å gi sitt syn om en eventuell fylkessammenslåing enn det som hadde vært mulig gjennom en folkeavstemning.

Dette sammen med et entydig svar i innbyggerundersøkelsen, gjør fylkestinget i stand til å ta en beslutning i saken, en folkeavstemning er dermed unødvendig og vil kun bidra til å utsette saken.

Det skal derfor ikke avholdes ei folkeavstemning i spørsmålet om en eventuell fylkessammenslåing.


– Blir sammenslåing


– Ved å stemme for dette forslaget, vil fylkestinget i realiteten vedta å slå seg sammen med Sør-Trøndelag i dag. Da blir behandlinga i april-møtet bare en formalitet, sa Hallem fra talerstolen.

SVs gruppeleder, Torgeir Strøm, er enig med vurderingene til Hallem.

– Her gjennomfører man en høringsrunde, og så velger man bort det massive ønsket om folkeavstemning. Ikke bare det, de tvang gjennom en avstemning om det i dag i stedet for å la innspillene bli en del av saks- behandlinga fram mot møtet i april, sier Strøm.

Han har ikke gitt opp ennå, men øyner ikke mye håp heller.

- Vi vil fortsette å argumentere for folkeavstemning fram til det formelle vedtaket om sammenslåing fattes, sier han.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) bekrefter at alle innspillene om folkeavstemning nå er forkastet.

– Fylkestinget har sagt at det ikke blir folkeavstemning, så det blir ikke en del av det arbeidet vi nå skal i gang med, sier Mevassvik.

– Vedtaket er i tråd med det fylkesrådet har ment hele tiden. Vi ønsker ikke folkeavstemning, legger hun til.