Alle er enige om at laksen bør fraktes med båt

Må ha statlig støtte

For å ha en sjanse til å stable en direkterute fra Rørvik til kontinentet må det på plass en støtteordning de første årene.

VEGENE BLIR EN HEMSKO: Regionsjef havbruk i Sjømat Norge, Knut A. Hjelt, tror at havbruksnæringa vil fortsette å vokse forutsatt at man får kontroll med lus, rømming og utslipp. 

arkiv

RØRVIK: – Havbruk har vært den mest framtidsretta næringa i 30 år, og den vil være det i fortsettelsen. I Norge produserer vi 14 millioner middagsporsjoner med laks hver eneste dag, og vi gjør det på et areal tilsvarende Andøya. Det er ikke mange andre produksjoner som kan vise til tilsvarende utnyttelse av areal, sa regionsjef for havbruk i Sjømat Norge, Knut A. Hjelt på konferansen «Blå mat – Grønn logistikk».

Utfordringa ligger i å få denne maten på en trygg og miljømessig riktig måte ut til markedene som for det meste befinner seg ute i Europa.

Veg – en utfordring

Når havbruksproduksjonen ifølge regjeringa skal øke til fem ganger dagens produksjon vil det bety ei stor utfordring.

– Det produserer seg ikke selv. Det må sendes ut av landet, og når det aller meste av denne produksjonen ligger der vegene er dårligst, blir det ei utfordring, sa Svein Amund Fjellvær, administrerende direktør i oppdrettsgiganten Lerøy Midt AS.


  • Les også:

    Miljøgevinst med båtfrakt

    Aktørene på konferansen «Blå mat – Grønn logistikk» mente hensynet til miljø er viktig omlegging til båtfrakt av laks.


For å klare dette må alle mulige transportmetoder brukes. I dag går det aller meste på bil eller bane, men han mener mer må over på båt.

Må ha støtte

Nord-Trøndelag Havn har et samarbeid med havner i Sør-Trøndelag igjennom Kysthavnaliansen, som igjen er ute i markedet for å finne selskap som kan stå for en framtidig frakt av laks med båt.

– Vi har vært i samtaler med Kysthavnaliansen over flere år, og har sammen med dem lagt en plan på hvordan slik transport kan foregå, sier Carsten Steffensen i Bluewater Shipping.

De ser for seg to ukentlige seilinger med anløp på Hitra, på Rørvik og i Hirtshals i Danmark.


  • Les også:

    Samarbeid er nøkkelen

    I torsdag tyvstartet Skreifestivalen med en fagkonferanse der temaet var mer laks på båt og mindre trailere på vegen.


Derfra vil lastebiler overta og bringe fisken ut til mottakere over hele Europa.

– De kalkylene som vi har foretatt viser at vi kan fjerne omkring 13.000 vogntog fra vegene i året med dette tilbudet.

Men de må ha mellom 30 prosent og 35 prosent returlast for at dette skal være lønnsomt.

– For at vi skal sette i gang den kostnadskrevende operasjonen det er å starte ei slik båtrute må de ha garantier for lønnsomheten i en oppstartfase på omkring tre år til markedet får justert seg til det nye transporttilbudet. Uten en slik garanti er det vanskelig å starte opp.