Miljøgevinst med båtfrakt

Aktørene på konferansen «Blå mat – Grønn logistikk» mente hensynet til miljø er viktig omlegging til båtfrakt av laks.

ETTERLYSER HANDLEKRAFT: Tidligere kystminister Lisbeth Berg-Hansen etterlyser handlekraft fra regjeringa, og vil ha noen av de tre milliardene hun fikk inn i Nasjonal transportplan til støtte for det hun mener er miljøvennlig båttransport av laks. 

arkiv

RØRVIK: – Vi hører fra enkelte i hovedstadsregionen at for å takle det økte behovet for transport som kommer med økt produksjon av laks, kan vi bygge flere veger. Ser vi på forslagene til ny Nasjonal transportplan så vil ikke det skje. Og forresten så tror jeg ikke de miljømessige utfordringene ved dette er noe man kan asfaltere seg av, sa stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen.

Ved å flytte deler av denne transporten fra veg til båt vil vi ifølge henne spare Co2-utslipp, og dermed spares vegene.

– Det er ingen tvil om at det er tungtransporten som sliter mest asfalt, sier hun.

En som applauderte forslaget om båtfrakt var seniorrådgiver for skipsfart i Bellona, Jan Kjetil Paulsen.

– Norge har forpliktet seg til å redusere Co2-utslippene med 40 prosent. Om alle vi med privatbil satte bilen til sides, ville ikke det bli nok. Vi må ha mer frakt over på båt og på bane.

Han tror ikke det opplegget som er skissert med frakt fra Kråkøya vil slippe ut så veldig mye mindre Co2 enn lastebil, men var likevel positiv.

– Ikke vent på den perfekte løsninga. Sett i gang nå, og la den teknologiske utviklinga gjøre det mer miljøvennlig etter hvert, sa han.