Her er forklaringa på hvborfor det er viktig for kraftkommunene å få innflytelse i NTE

– Stiller ikke opp med gratis natur

Allerede neste år kan Vikna miste to millioner i eiendomsskatt fra vindkrafta. Mister de denne inntekta, blir det vindkraftstopp i kommunen.

Blir skattefrie: Får regjeringa det som den vil, får ikke kommunene lenger mulighet til å skattlegge vindkraftanlegg. Da er det ikke sikkert at Vikna vil tillate mer vindkraftutbygging i kommunen. 

Optimist: Ordfører i Amund Hellesø tror det vil komme ny kompensasjon dersom eiendomsskatten forsvinner. 

arkiv

VIKNA: – Fortsetter utviklinga som i dag, vil ikke kommunene stille naturen sin til disposisjon for kraftutbygging. Fordi de vil få alle ulempene – mens de som bygger kraftverkene vil få alle inntektene.

Det sier Torfinn Opheim, leder for kraftkommunenes interesseorganisasjon Lands- samanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).

Han snakker med NA om norske kraftkommuners store inntektskilde: eiendomsskatt på kraftstasjoner. Ei ordning som gir millioner til ofte små kommuner. Ei ordning som er under konstant trussel.

– Vi ser at det kuttes litt og litt i ordningene. Spørsmålet våre medlemmer stiller seg er: «Hvorfor skal vi være med på det grønne skiftet?». Svaret er: «Vi stiller ikke opp med gratis natur», sier Opheim.

Og trusselen er reell. I fjor sommer sendte Finansdepartement ut forslag til endringer i «eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk». For kraftkommunene er særlig ett av forslagene av stor betydning.

Vannkraft neste?

Departementet foreslår nemlig å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra vindkraftanlegg.

Blir det en realitet, frykter mange at eiendomsskatt på vannkraftanlegg også blir fjernet.I Namdalen er flere kommuner spente på hva regjeringa lander på. For de nye reglene vil man sette ut i livet allerede neste år, opplyser Finansdepartementet til NA.

– For Vikna kommune vil bortfall av eiendomsskatt på vindkraftanlegget bety at vi mister to millioner kroner i årlige inntekter, opplyser rådmann Roy Harald Ottesen.

En så stor reduksjon i inntektene vil gå ut over tjenestene kommunen tilbyr sine innbyggere.

Vil ha betalt for naturen

Men frafall av kompensasjon vil få konsekvenser langt utenfor Viknas grenser.

– Skulle eiendomsskatten på vindkraftanlegg forsvinne og ikke bli erstattet av annen form for kompensasjon, ja da ser jeg ingen grunn til at vi skal åpne for mer vindkraftutbygging i kommunen, sier ordfører Amund Hellesø.

Han forklarer dermed enkelt hvorfor kraftkommunene sammen med Region Namdal kjemper mot at folketallet alene skal avgjøre hvor stor andel den enkelte kommune skal eie den dagen Trøndelagsfylkene slår seg sammen.

– Nå er vi ved kjernen i det Region Namdal skriver i sin høringsuttalelse. Får de mindre kommunene liten eller tilnærmet null i eierskap i NTE, vil det ikke være gitt at vi avgir natur til utbygging. Det blir ekstra aktuelt om de statlige kompensasjonene som eiendomsskatt forsvinner, sier Hellesø.