Røyrvik går glipp av millioninntekt

Eiendomsskatten fra Røyrvikfoss falt som en stein fra 2014 til 2015. I år blir skatten enda lavere.
arkiv

RØYRVIK: Det kommer fram i en sak rådmann Ola Peder Tyldum har sendt formannskapet.

En oversikt viser at NTE i åra 2007-2014 hvert år betalte godt over en million i eiendomsskatt. Men i fjor var beløpet kun 558.00. I år vil NTE betale mindre enn en halv million.

Kommunen har så langt brukt 25.000 kroner på advokat. Og selv om rådmannen mener det kunne vært mulig å nå fram i en rettslig prosess, anbefaler han politikerne å la saken ligge i bero inntil videre.

«Formannskapet forutsetter at grunnlaget for verdsettelsen av anlegget vurderes videre når likninga for 2015 foreligger (..). I den sammenheng vurderes også eventuell videre juridisk bistand», heter det i rådmannens forslag til vedtak.