Helse og oppvekstfag er pop

6.702 elever har søkt videregående opplæring i Nord-Trøndelag fra høsten av. Av disse ønsker 767 læreplass, viser tall fra fylkeskommunen.

Nedgang: Færre søker seg til musikk, dans og drama i Nord-Trøndelag.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: På helse- og oppvekstfag er økningen 19,6 prosent.

Også faget medier og kommunikasjon er i vekst, med en økning på 9,1 prosent.

Aller størst er økningen på design og håndverk med hele 34,5 prosent.

Antall avgangselever fra grunnskolen i 2016 er 1.960. Av disse har 1.920 søkt videregående opplæring, det er 97,96 prosent:

Størst nedgang er det innenfor musikk, dans og drama med 28,5 prosent, service og samferdsel med 26,8 prosent og teknikk og industriell produksjon med 8,9 prosent.