Her er finalistene i kommunenavn-kampen!

Her er finaleforslagene på nytt navn hvis kommunene Namsos, Overhalla, Flatanger, Namdalseid, Fosnes og Høylandet slår seg sammen. Stem på det forslaget du liker best!

NYTT NAVN: Om Høylandet, Overhalla, Namsos, Namdalseid, Fosnes og Flatanger slår seg sammen til en kommune, mener lokalpolitikerne at storkommunen må få et helt nytt navn. Hva mener du den bør hete?  

arkiv

Mange hadde sendt inn navneforslag, og etter at det kom inn godt over tusen stemmer er det fem forslag som nå har kvalifisert seg til den store finalen.


Nå kan du stemme på navnene, og fortelle politikerne hva en ny storkommune i Namdalen bør hete!


Forhandlingsutvalget som består av politikere og rådmenn i de seks kommunene, har hatt flere møter i prossessen med å slå sammen kommunene, og er enige om å be NAs lesere om hjelp til å finne navn på en eventuell ny kommunene. Men to forutsetninger har de lagt; kommunen skal ikke ha samme navn som noen av de eksisterende kommunene, og den skal heller ikke hete Midtre Namdal. Ingen av kommunene skal altså ta opp i seg de andre, og Midtre Namdal samkommune forsvinner over i historien.

I de pågående forhandlingene er det lansert navn, men ordførerne ønsker ikke å lette på sløret og fortelle om hvilke kommunenavn som har vært drøftet.

  • Les mer:

    Hva blir kommunenavnet?

    Du kan være med på å bestemme hva en eventuell ny kommune, som omfatter Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Flatanger, skal hete.

     

– Vi ønsker ikke å legge noen føringer. Vi ser for oss noen spenstige forslag som sier noe om hvem vi er og hvor vi er. Vi representerer en region som kan beskrives som «Norge i miniatyr». Vi er ute etter et godt navn på det som kan bli den store kommunen i regionen, sier Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken.

I avstemmingen har vi derfor fjernet forslag som ikke møter de kriteriene.

Her er noen av begrunnelsene som kom inn for forslagene som er sendt inn:NAMSENFJORD:  "Namsenfjorden som berører de fleste av kommunene har tilbake i tid også gått gjennom Overhalla og langt inn i Høylandet.

Som transportåre har  fjorden ført til bosetting og utvikling i alle kommunene.

Navnet kan derfor være et symbol på framtidig utvikling og et bindeled for hele området."

NAMSFJORD: "Alle kommunene utenom Høylandet har strandlinje mot Namsenfjord, og alle som har laksførende elver får sin rikdom gjennom fjorden. Namsfjord gir en videre og mer trøndsk uttrykk."


NAMSEN kommune. "Uten tvil det beste navnet, da alle aktuelle kommuner grenser til og har et positivt forhold til navnet. Dekker både elva og fjorden. Navnet antyder at kommunen ligger i Namdalen og er et sterkt "merkenavn"


"Et navn som representerer det mest kjente av den kommende storkommunen."


" Elva og fjorden er en fellesnevner for storparten av den nye storkommunens innbyggere."


NAMDAL kommune "fordi navnet er kjent og alle har tilhørighet til Namdal"

"Nøytralt. Favner alle kommuner. Gjennkjennelig.  Kort og greit. Bra i markedsføring"


NAUMA:  "Et navn med tradisjoner innenfor flere felt, som utdanning og husflid."


"1. Det er et historisk kjent navn som dekker aktuelt område, som er spiselig også for høylandet.

2. Det er et kjent navn som alle er fortrolig med

3. Det er et vakkert navn

4. Det vil ikke forveksles med andre kommuner

5. En fra Nauma blir naumdøl, hvis dette er et behov

6. Det blir ikke behov for å konstruere et navn"


"Historisk og fint navn som klinger godt."Relaterte saker: