Rørvik så klart!

arkiv

Ordfører Steinar Aspli har ord på seg til å være en Sp-ordfører av den gamle skole, en durkdreven hestehandler og strateg, en som vanligvis holder kortene tett til brystet, en som har gode kontakter og nese for det som rører seg. Han er også kjent for å se bare en veg, og svikter aldri det han må ha fått inn med morsmelka.

Derfor er det gledelig at det han måtte ha av politisk gangsyn har svikta slik at han nå har sluppet katten ut av sekken - lenge før han strengt tatt måtte. Takk Steinar Aspli - for en gangs skyld gjør du det mulig å gå rett på smørøyet og ikke som katten rundt grauten!

Kommunesammenslåinga i Ytre Namdal, som jeg har vært en varm tilhenger av, ble torpedert av formannskapet i Nærøy da utpressingsultimatumet om framtidig kommunesenter ble dunka i gjennom, riktig nok som et forslag fra en rådmann på oppsigelse, men neppe uten ordførerens velvillige mentorering! Det var i sannhet et forsøk på simpelt sleivspark under beltestedet inspirert av at naboene i vest hadde mest å tape på å ikke følge med på ferden! Viknaværingene er som kjent forespeilt å tape 8 millioner kroner dersom de velger å ikke finne sin plass i Sanners nye kommune-Norge. Simpelt Aspli, simpel utpressing spør du meg!

Det var overraskende politisk umusikalsk av ordfører Aspli da det var vokst fram en positiv stemning, særlig blant yngre mennesker, for å bidra til å finne ei løsning i minnelighet, ei løsning som innebar å gi og ta for å dra i land spørsmålet om kommunesenter. Den viljen har Aspli nå begravd.

Spørsmålet om kommunesenter for de fleste og for nærmest alle praktiske forhold, er av symbolsk karakter. Symbolkraften er sterkest for regionsenteret Rørvik som ikke må etterlate tvil om sin posisjon overfor omverdenens samarbeidsparter.

Men igjen takk, Steinar Aspli. Denne gangen var du i overkant smart og ga det nødvendige momentum til å skyte ned den gamle politiske tvangstrøya "aksen Rørvik - Kolvereid" , lokaliseringsmarerittet og gnagsår om "balansert utvikling" en gang for alle. Endelig er det mulig å snakke om tull når vi snakker om tull i erkjennelsen av at tilfellet Kolvereid gjennom år har bevist at det ikke er mulig for politikere å vedta utvikling. Særlig ikke når sentraliseringseffekten er oppbrukt og det ikke finnes insitament til utvikling ut over å klippe hverandres hår. Tida for å obstruere utviklinga i Ytre Namdal er forbi! Flott!

Til og med Steinar Aspli erkjenner at den positive utviklinga i Ytre Namdal skjer ved Nærøysundet, og den er til velsignelse for hele regionen. La oss stå opp for den og være stolte over at Ytre Namdal viser positive tall takket være den positive utviklinga langs Nærøysundet, i Vikna og det som før forrige kommunesammenslåing i 1964, var Nærøy kommune. Med 20 minutters arbeidsveg er det også fullt mulig, og innafor det normale, å bo på Kolvereid og jobbe ved Nærøysundet!

Dessuten, det er absurd og misforstått å konstruere Rørvik som en trussel og fientlig konkurrent for Ytre-Namdal. Den æren tilfaller Namsos og kanskje Steinkjer. Rørvik sin rolle er å være drivkrafta, ja navet i hjulet for utviklinga i regionen vår! Det navet må vi smøre så det glir lett!

Hvilken vekst ordfører Aspli ser for seg rundt samfunnshuset, unnskyld, rådhuset på Kolvereid, har han forståelig nok enda ikke beskrevet. Det er nærliggende å tenke seg at han ser for seg at administrasjonen skal ese ut og at sentraliseringa inn til Kolvereid nå skal fortsette å årelate Vikna som den har årelatt grendene i Nærøy kommune etter 1964.

Det er neppe uten grunn Aspli hører til dem som først ville avklare kommunesenteret før målsettinger for og innholdet i velferds-, helse- og skoleproduksjonen i den nye storkommunen skulle avklares. Denne gangen er det så alt for tydelig at Aspli har begynt i feil ende, og igjen - takk for det!

De siste dagene har jeg vært så heldig å delta sammen med gode granner fra "gamle Nærøy" i Skreifestivalen og Vandreteateret her i Rørvik, regionsenteret i Ytre Namdal. Ja, Steinar Aspli, vi var faktisk enige om at Rørvik er regionsenteret og det opplagte og naturlige kommunesenteret i en ny storkommune. Vi var også enige om at kommunesenterspørsmålet var for viktig til å bli overlatt til politikere, politikere som de siste 16 år og lenge før det, bare har vist at de duger til å spenne kråkfot på hver andre. Vi krever derfor at spørsmålet avgjøres av folket i ei folkeavstemming!

Og ikke nok med det. Mine gode granner påpekte at stor urett var gjort i 1964 og hver dag siden. De hadde merket seg at ordfører Aspli ivret for å avgjøre Austras kommunetilhørighet og dro en spørreundersøkelse til inntekt for at Austra burde innlemmes under kommunehuset på Kolvereid! Siden Aspli åpenbart er i modus for å trekke nye kommunegrenser basert på folkeviljen, kreves det derfor også folkeavstemming om "gamle Nærøy" skal løsrives fra storkommunen fra 1964 og gå sammen med Vikna, gjerne i Nærøysund kommune, dersom det ikke blir noen ny storkommune med Rørvik som kommunesenter.

Det vil i så fall gjenreise en historisk kommune rundt Nærøysundet!Mine gode granner påpeker at de gjerne vil være med å befeste og utvikle dagens regionsenter og morgendagens kommunesenter i den nye kommunen med Nærøysundet i sin midte. Jeg er så enig, for jeg må innrømme at ikke alt er på stell. Alt for mange år med tvangstrøya "aksen Rørvik - Kolvereid" har gjort oss feige og redde for å tenke visjonært om Rørvik.

Takk Aspli for at du nå har letta oss for tvangstrøya! Nå erklærer jeg meg for Rørvik-framsnakker og vil jobbe med liv og lyst for å bidra til å utvikle visjonene for Rørvik, regionsenteret i Ytre-Namdal og morgendagens kommunesenter i Nærøysund kommune!