Rørvik kan få visningsanlegg for villfanget hvitfisk:

Se torsken, se torsken

I et område mellom Rørvik Fisk AS og Norveg kan folk i framtida se levendelagring av hvitfisk i sjøen fra en egen park.

PLANER: Rørvik Fisk AS har fått tegnet denne skissea av det mulige visningsanlegget for villfanget torsk. TEGNING: AS Rørvik Fisk 

arkiv

RØRVIK: Det er fiskeriveteranen framfor noen, Ragnvald Pettersen, som har lansert ideen.

– Ja, det var Ragnvald som begynte å tenke på dette da vi startet prosjektet med levendelagring. Han fikk da en profesjonell tegner til å illustrere hvordan vi ser for oss dette, sier økonomisjef Sunniva Nicolaisen i Rørvik Fisk. Hun understreker at parken og planene ligger et stykke fram i tid.

– Det første vi må gjøre er å få ei avklaring rundt hvor eiendomsgrensene i området går. Vi har hatt et møte med Norveg og Vikna kommune om dette så langt, røper økonomisjefen.


Lagring er alt godkjent

Hovedprosjektet om levendelagring av hvitfisk er imidlertid klart og vil bli startet opp i år. Rørvik Fisk har allerede fått godkjennelse for en lokalitet i Martnassundet. Ideen med levendelagring av hvitfisk er rett og slett for å sikre jevn råvareforsyning til produksjonsbedriften i Kystbyen.

På sikt er altså tanken å flytte noe av den lagra hvitfisken over Nærøysundet og få en lokalitet mellom Rørvik Fisk og Norveg. Det er mulig å etablere en slags slaktemerd med levende, villfanget torsk i sjøen utenfor lokalene til industribedriften. Anlegget på tegninga har fire «rom», mens det endelige anlegget trolig blir mindre, påpeker Nicolaisen.


Turister og skoleelever

– Det hadde jo vært et fantastisk tilbud for å vise den moderne hvitfiskindustrien og koblet dette mot museet – brukt som tilbud til turister, men ikke minst opp mot skolene i om- rådet. Som et supplement da til visningsanlegget som Salmonor har på laks, skriver Sunniva Nicolaisen i et brev til Vikna kommune om ideen.

Uansett understreker økonomisjefen overfor kommunen at det aktuelle området vil være ypperlig for kommunen som et parkområde, uavhengig av om tanken på et «visningsanlegg» blir realisert noen gang.