21 dagers fengesel for ulovlig rådyrjakt

Høyesterett skal behandle ulovlig rådyrjakt

ULOVLIG JAKT: En mann ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel etter å ha skutt et rådyr utenfor jaktsesongen. Nå skal Høyesterett vurdere om straffen var for streng. 

arkiv

OSLO: En mann ble dømt til 21 dagers ubetinget fengsel etter å ha skutt et rådyr utenfor jaktsesongen. Nå skal Høyesterett vurdere om straffen var for streng.

Den ulovlige jakten skjedde på en hytteeiendom på Larkollen i Østfold påsken 2014. Både lagmannsretten og tingretten fant det bevist at mannen hadde lagt ut åte for å lokke til seg rådyret, som ble skutt med en jaktrifle.

– Forvareren har anført at ubetinget fengsel er en for streng reaksjon i denne saken. Han har vist til flere avgjørelser hvor det er reagert med betinget fengsel eller bot i tillegg til tap av jaktrett, heter det i avgjørelsen fra lagmannsretten i fjor, hvor mannens anke ble forkastet og fengselsstraffen opprettholdt.

Flertallet i lagmannsretten la særlig vekt på at fellingen har skjedd ved uforsvarlig bruk av våpen i bebygd strøk og dømte mannen til 21 dagers ubetinget fengsel. I tillegg ble mannen dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og jaktretten ble inndratt for fem år. Et mindretall mente at ubetinget fengsel var nok.

Høyesterett har nå bestemt at de skal behandle straffeutmålingen. (NTB)