4 av 10 tror de vil bruke snøskuter

Fire av ti nordtrøndere mener de kommer til å kjøre snøskuter hvis det blir tillatt med rekreasjonskjøring i utmark.

SKUTERKJØRING: Fire av ti nordtrøndere mener de kommer til å kjøre snøskuter hvis det blir tillatt med rekreasjonskjøring i utmark. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB  Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB

arkiv

NAMSOS: Det kommer frem i en undersøkelse som Ipsos har gjort for Gjensidige. De fleste skuterentusiaster er menn under 40 år. 38 prosent av dem sier de vil gå til innkjøp av egen snøskuter.

Regjeringa har for perioden 2014-2018 etablert en forsøksordning hvor kommunene kan etablere snøskuterløyper for rekreasjonskjøring. Det dreier seg om litt over 100 kommuner.

– Med tilrettelagte snøskuterløyper vil det bli flere som både kjører og kjøper snøskuter. Vi vil følge nøye med på utviklingen av hva dette har å si for antall materielle skader og personskader, sier informasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Uten pplæring                                                                                                                           

Han er spent på utviklingen når mange uten skutererfaring slippes til uten opplæring. 

– Fordelen med tilrettelagte løyper er at det er mindre risiko for skader der enn ved «villmannskjøring» ute i terrenget. Bakdelen er at økt skutertrafikk også øker antall skader, sier Eklo. 

De fleste skadene Gjensidige får inn på snøskuter er påkjørsel av stein og stubber. En del av skadene skyldes uaktsom kjøring, noe som kan få konsekvenser for forsikringsoppgjøret.

Gjennom isen

– Blant annet får vi inn tilfeller hvor snøskutere har gått gjennom isen. Blir det påvist at du har opptrådt grovt uaktsomt, så kan erstatningen bli redusert, sier Eklo.

I Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms er det allerede lov med snøskuterkjøring i løyper, og ikke uventet er interessen størst i de nordligste fylkene, med Nord-Trøndelag tett bak.