Dømt for samleie med 15-årig jente

En 18 år gammel gutt fra Ytre Namdal er dømt til 60 dagers fengsel for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Enstemmig dom: 18-åringen er i Namdal tingrett dømt til et halvt års fengselsstraff. 

arkiv

NAMSOS: Gutten er i tillegg dømt til å betale jenta oppreisningserstatning på 40.000 kroner.

Hendelsen han er dømt for skjedde på sommeren i fjor. Da var han 18 år og jenta 15.

Ulike forklaringer

De involverte hadde to vidt forskjellige forklaringer på hva som hadde skjedd den aktuelle kvelden, hvor de befant seg i samme bolig.

Ifølge fornærmede hadde gutten flere ganger i forkant av hendelsen spurt henne om de skulle ha sex. Forespørslene ble sendt på Snapchat, uten at hun svarte på meldingene.

Men etter gjentatte invitasjoner gikk fornærmede inn på tiltaltes rom, hvor de etter hennes forklaring gjennomførte samleie. Hun forklarte at begge ville dette, men at hun angret etterpå.

Nektet straffskyld

Tiltalte benektet at han hadde hatt samleie med fornærmede. Han forklarte også at det var jenta som hadde spurt om de ikke skulle ha samleie.

Men retten finner ikke grunn til å trekke fornærmedes forklaring i tvil. Retten viser til at jenta i dommeravhør har gitt en relativt detaljert forklaring om hendelsesforløpet og om den seksuelle omgangen med tiltalte.

Forklaringa støttes også av tekniske bevis i saken.

– På bakgrunn av en samlet bevisvurdering finner retten det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte hadde seksuell omgang i form av samleie med jenta. Retten finner at dette utvilsomt skjedde med viten og vilje, at tiltalte var svært aktiv overfor fornærmede med hensyn til å ha sex, og at han var klar over hvor gammel fornærmede var på det aktuelle tidspunktet, heter det i dommen fra Namdal tingrett.