Har satt av tre mill. til erstatning

Noen skader etter Cold Response er tydelige, mens andre fortsatt ligger godt gjemt under snø.

Solid trøkk: I Vemundvik har det gått hardt utover rekkverket enkelte steder under Cold Response.FOTO: ESPEN FOSSLAND 

arkiv

NAMSOS: Langs vegnettet i Namdalen har det militære besøket satt sine tydelige spor enkelte steder.

– Vårt mannskap har fort- løpende registrert og dokumentert skader som har oppstått under Cold Response. Det dreier seg for det meste om skader på skilt og rekkverk, men vi ser også på kraftige avtrykk i asfaltdekket etter stridsvogner, opplyser Bjørn Erik Andersson i Statens vegvesen.

Pressetalsmann Aleksander Jankov i Forsvaret opplyste onsdag at de hadde fått cirka 200 innrapporterte klager i forbindelse med øvelsen.

– Vi skal fortløpende finne ut hva som er reelt og hva som ser ut som skader, uttalte Jankov til NRK.

Det er satt av tre millioner kroner til reparasjoner av skader etter Cold Response, som ble avsluttet onsdag.