Inngikk driftskontrakter til 578 mill

I dag signerte Statens vegvesen inngåelse av to driftskontrakter til en samlet verdi av 578 millioner kroner.

Seksjonsleder i Statens vegvesen Arild Hamrum-Norheim til venstre og distriktsleder i Veidekke Industri AS Kjell Otto Bragstad t.h.  Foto: Statens vegvesen

arkiv

STEINKJER: Kontraktene går over fem år, og i kontraktene inngår dridft og vedlikehold av riks- og fylkesveger og gang- og sykkelveger.

Den ene, Steinkjer-kontrakten, omfatter kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Leksvik. Total veglengde i kontrakten er 1023,13 km.

Tre entreprenører ga tilbud:

Svevia Norge AS: 321.600.000 kroner

Mesta AS: 333.299.425,80 kroner

Veidekke Industri AS: 313.031.563 kroner

– Vi signerte i dag kontrakt med Veidekke Industri AS, som hadde den laveste tilbudssummen, opplyser Vegvesenet om i ei pressemelding.

Indre Namdal

Den andre kontrakten som ble signert i dag er driftskontrakt Indre Namdal. Denne kontrakten omfatter kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og deler av Snåsa kommune.

Total veglengde i kontrakten er 745.058 km.

Tre entreprenører ga tilbud:

Svevia Norge AS: 268.652.850 kroner

Veidekke Industri: 265.994.945 kroner

Mesta AS: 285.503.489 kroner

Vegvesenet signerte i dag kontrakt med Veidekke Industri AS, som hadde den laveste tilbudssummen.

Her er noen av oppgavene i driftskontaktene:

* Vinterdrift med brøyting, strøing og høvling

* Kosting, renhold, søppelplukking

* Gressklipping, kantrydding

* Brøytestikker

* Oppgrusing, grøftrensk og kantrensk

* Skifte av stikkrenner

* Drift av rasteplasser

– Nå har vi signert kontraktene, og det neste nå blir å starte samhandling med entreprenørene, sier prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Johan Olav Hagen.