Brannvesenet på vaskeoppdrag

Namsos brannvesen utførte «bilvask» av den mer uvanlige sorten fredag morgen da 18 amerikanske stridsvogner skulle vaskes.

MOTRORTRØBBEL: En av stridsvognene hadde startvansker og måtte slepes til vaskeplassen av en bergepanservogn. Totalvekt på ekvipasjen – nærmere 130 tonn. FOTO: BJØRN TORE NESS 

SJEF: Sersjant Haven fra US Army hadde overoppsyn med vasking og opplasting av utstyret. 

arkiv

NAMSOS: – Dette er vel et av de mer uvanlige oppdragene jeg har hatt i brannvesenet, sier brannmester Terje Strømmen mens han spyler understellet på en Abrams M1A1 stridsvogn på dypvannskaia på Spillum.

Spylinga skal sørge for at det blir med minst mulig organisk materiale over landegrensene etter en militærøvelse.

– Hva koster en stridsvognvask nå for tida?

– Det har vi merkelig nok ikke på den vanlige prislista vår. Derfor ble dette utført som et timeoppdrag og da er prisen for tankvogn med fører og en hjelpemann 1.780 kroner per time, opplyser varabrannsjef Olav Skaret.


Utfordrende


Fredag morgen var det stor aktivitet på dypvannskaia på Spillum da amerikanske styrker gjorde seg klare til å pakke å dra etter øvelse Cold Response. Skal du ut i trafikken på hovedvegene i fylket, må du fortsatt regne med å treffe tunge kjøretøy.

– Øvelsen gikk stort sett greit for vår del, selv om det for mange var ganske uvante forhold, sier sersjant Haven fra US Army mens han har overoppsyn med vask og klargjøring av stridsvogner for transport.

Og det kan vi forstå når han forteller at brigaden han tjenestegjør i er heimehørende i Savannah, i delstaten Georgia. Hvor temperaturen på denne årstida ligger på rundt 18–20 plussgrader.

– Så vidt jeg vet er det vel første gang etter år 2000 at vi i min brigade trener under slike forhold, forteller han

Framkommeligheten har vært en av utfordringene.

– Vi har vel totalt omkring 10 – ti – sett med «snøsko» i hele US Army til Abrams tanks, og det er i alle fall første gang på mine mer enn 25 år i hæren at vi bruker disse. En interessant erfaring kan vi vel kalle det, smiler han.

Sersjant Haven mener Nord-Trøndelag og Namdalen er utfordrende for større stridsvognmanøvere.

– I alle fall i fredstid. Det er vanskelig terreng, mange små bruer og smale veger, noe som ved sida av snø har gjort det krevende, men det gjør at vi får øvd på ting vi ikke er vant med, sier han


Ny øvelse


– Var dere på «vinnerlaget»?

– Selvsagt, ler han.

– På slike øvelser handler det egentlig ikke så mye om å vinne eller tape. Hadde den ene sida bare rullet rett over den andre, hadde vi egentlig ikke lært noe som helst. Men det har vært en nyttig øvelse både for mannskaper og utstyr, sier han mer alvorlig.

– Hva er neste oppdrag?

– Nå skal vi til Tyskland hvor vi blant annet skal øve med skarp ammunisjon og under helt andre forhold. Vi må jo være forberedt på ulike oppdrag hele tida, sier sersjanten.

– Hvor lenge har dere vært i Europa nå?

– Vi er snart ferdige med vår to års rotasjon, og har vært på øvelser blant annet i Polen, de baltiske landene, Ungarn, Tyskland, Romania på denne turen, og vi blir fram til sommeren. Da regner jeg med at en ny brigade fra Savannah tar over vårt oppdrag, sier han.

– Kommer dere tilbake til storøvelsen i 2018?

– Gutta kommer kanskje, men ikke jeg. Nå har jeg snart tenkt å pensjonere meg etter 30 år i hæren, smiler sersjant Haven, US Army.