Grong Sparebank med historisk kultursponsing

Gir en million til nytt kulturhus

For første og sannsynligvis siste gang skal Grong Sparebank sponse et kulturhus. I retur skal den nye kinosalen i Grong bære bankens navn.

Blide MENN: Etter å ha signert millionavtalen han har i hånda, tok banksjef Jon Håvard Solum en tur innom byggeplassen for å se hvor langt byggingen av det nye kulturhuset er kommet. Bak ser vi rådmann Svein Helland og ordfører Skjalg Åkerøy. 

Alvorlige menn: Banksjef Jon Håvard Solum signerer den historiske avtalen på ordfører Skjalg Åkerøys kontor. 

arkiv

GRONG: – Jeg gleder meg noe vanvittig til bygget står ferdig, sier Jon Håvard Solum.

Noen minutter tidligere har banksjefen i Grong Sparebank satt sin signatur på en historisk sponsorkontrakt med Grong kommune:

Når det nye kulturhuset i Grong står ferdig neste år, må banken ut med 100.000 kroner. Totalt skal den lokale banken ut med en million kroner over ti år.

Solum forteller at dette er en unik avtale for banken.

– Det er vel første gang vi går inn og sponser et kulturhus. Og det blir nok et engangstilfelle. Men vi er i kjernen av vårt kjerneområde, og da kan vi tillate oss det, sier banksjefen.

Ifølge Solum er det flere årsaker til at banken velger å gjøre et unntak og betale 100.000 kroner i året for at kinosalen i nybygget skal bære bankens navn fram til 2027.


Grong i en særstilling

– Det åpenbare er jo banken er vokst ut fra Grong. Da er det naturlig at vi bidrar litt ekstra her, sier han og viser til at banken de siste åra har brukt tre-fire millioner kr på blant annet skianlegg og kustgressbane i heimkommunen.

– Og så savner jeg en møteplass hvor vi kan samle mange mennesker i Indre Namdal.

– Skulle vi samlet alle bankens ansatte (63 – red.anm.), måtte vi lagt arrangementet til Namsos eller Steinkjer. Kinosalen vil ha plass til 70 og gir oss helt nye muligheter, fortsetter Solum og røper at han ser for seg at banken knytter seg langt tettere til det nye kulturhuset enn å sette navnet på kinosalen.

– Jeg ser for meg at vi vil legge minst ett årlig næringslivs-arrangement og minst et kulturarrangement til det nye kulturhuset, sier banksjefen.
Les også:

Får også penger fra politikerne

Neste uke vedtar kommunestyret i Grong å bruke nesten fem millioner til gjøre det fint også utenfor det nye kulturhuset.

– Samfunnsbygger

I Grong kommune er man, ikke overraskende, fornøyd med bidraget fra bygdas bank.

– Banken har tatt på seg en samfunnsbygger-rolle og bidrar på flere måter til at ulike prosjekter kan realiseres, sier ordfører Skjalg Åkerøy som også trekker fram banken som ambassadør for kommunen.

– At banken har navnet den har, bidrar også til å markeds- føre kommunen på en positiv måte.


Håper på dominoeffekt

Rådmann Svein Helland håper signaturen til Solum kan bidra til at flere melder seg sponsorer til det nye huset.

– Vi ligger litt etter. Banken har vært positiv lenge. At det nå er i boks, gjør det kanskje lettere for andre aktører å si ja, sier Helland.

NB: Avtalen mellom bank og kommune innebærer også at kommunen stiller opp med lokaler til bankens hoved- kontor i inntil seks måneder dersom kontoret brenner ned eller av andre årsaker ikke kan brukes som arbeidsplass.