Steinkjer snur om NTE-eierskap

Politikerne åpner for en mer distriktsvennlig fordeling av NTE.

DRAGKAMP: Kampen om eierskapet i framtidas NTE har fortsatt ikke funnet en løsning. Artikkelforfatteren etterlyser bedre informasjon. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

STEINKJER: Tidligere har Steinkjer-politikerne kun ønsket å vektlegge folketall som premiss for eierskapet av NTE, men i siste formannskapsmøte ble forslaget fra Ap, Sp og Venstre om å fordele etter folketall, naturkapital og et flatt tillegg vedtatt mot en stemme, skriver Trønder-Avisa.

Høyre og Frp opprettholdt sitt tidligere standpunktet om å la kun folketall telle.

Politikerne tok ikke stilling til prosentmessig fordeling, selv om rådmannen hadde lagt til grunn fylkesrådets forslag som vekter folketalll med 75 prosent, naturkapital med 15 prosent og flatt tillegg med ti prosent. Rådmannen mente dette var et godt utgangspunkt, men de tre partiene som fikk flertall ønsket ikke noen diskusjon om prosenter i denne omgang.

Når det gjelder de andre tre store kommunene i sørdelen av fylket - Verdal, Levanger og Stjørdal - er det foreløpig ingenting som tyder på at de vil endre sitt synspunkt om at fordelingen kun bør være basert på folketall, skriver Trønder-Avisa.


Fylkesrådets forslag er tidligere mottatt med misnøye i Region Namdal, der man går inn for en modell der vektingen på folketall er redusert.

De viktigste prinsippene i uttalelsen fra Region Namdal er:

• Ingen kommuner bør eie mindre enn én prosent.

• Kommuner med vindkraft bør til sammen tilgodeses med tre prosent av kriteriet konsesjonskraft/naturkapital.

• Ingen åpenbare konstellasjoner av kommuner bør ha rent flertall til sammen.


Dette fører til følgende vekting av de tre kriteriene:

• 15 prosent flat fordeling mellom kommunene.

• 25 prosent basert naturkraft og naturinngrep.

• 60 prosent fordeles basert på folketall.Les også:

Vil ha mer like-verdige eiere

Namdalskommunene krever at ingen skal eie mer enn ti prosent. Og alle skal eie minst én prosent når kommunene overtar eierskapet i NTE den dagen trøndelagsfylkene slår seg sammen.