Lurer du på hvordan arbeidsmarkedet vil se ut i framtida?

– Bruk hodet og hjertet når du velger utdanning

Vi utdanner oss som aldri før. Men vet vi egentlig hvordan arbeidsmarkedet ser ut om ti år?

GIR GODE RÅD: Karriereveileder Heidi Skaret Barsøe ved Nord-Trøndelag karrieresenters avdeling i Namsos legger ikke skjul på at arbeidsmarkedet er i stadig endring og at vi må være innstilt på omstilling. Foto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

NAMSOS: – I dag kjenner vi ikke framtidas jobber, sier karriereveileder Heidi Skaret Barsøe ved Karrieresenteret Nord-Trøndelags avdeling i Namsos.

Hun mener det er krevende å henge med i arbeidslivet, og at vi må være åpne for omstilling i tida framover.

– Det er viktig med endringskompetanse, og møte utfordringene som kommer. Det er slutt på den tida at vi begynner i en jobb, og blir der hele arbeidskarrieren. Det er krevende å henge med i arbeidslivet, siden det er i endring hele tida. Det kan være nødvendig å ta ny utdanning, bygge på utdanning eller skolere seg med annen videreutdanning.


 • Tove Jenssen, karriereveileder, Olav Duun videregående skole:

  Tips og råd

  Tove Jenssen, karriereveileder, Olav Duun videregående skole.

– Hva er ditt råd til ungdom som vil studere videre?

– Velg med hjertet og hodet. Det blir vanskelig å gjennomføre studier, og jobbe i et yrke du kanskje ikke liker. Derfor må du følge interessene dine, men det er selvfølgelig viktig å bruke hodet. Framtidig behov for arbeidskraft er det viktig å tenke på. Selv om markedet stadig endrer seg.

– Hvordan tror du teknologien vil påvirke morgendagens arbeidsmarked?

– Det er ikke lett å svare på, men teknologi vil påvirke arbeidsmarkedet i mange bransjer. Mindre behov for ansatte et sted, og stort behov for medarbeidere med teknologisk kompetanse et annet sted. Det er komplisert. Personlig tror jeg det vil bli et stort behov for personer med teknologikompetanse. Vi ser at mange jobber forsvinner på grunn av at teknologien erstatter folk. Teknologien både automatiserer og forbedrer, sier hun.

Robotisert

Fylkesdirektør i Nav, Vegard Rydningen, mener behovet for arbeidskraft vil øke i helse- og omsorgssektoren, og i fiskeoppdrett og havbruksbransjen.


 • Kjartan Tørum, karriereveileder Ytre Namdal videregående skole:

  Tips og råd

  Kjartan Tørum, karriereveileder Ytre Namdal videregående skole


– Helse og omsorg er der vi ser det største behovet for arbeidskraft de neste 10-15 årene. Dette skyldes at andelen eldre og pleietrengende i befolkninga øker betraktelig.

Fiskeoppdrett og havbruk er også ei god vekstnæring. Innenfor disse bransjene er det behov for arbeidskraft med ulik kompetanse, fra fagbrev til doktorgradsnivå.

– Hvordan vil framtidas arbeidsmarked se ut?

– Vi ser at den teknologiske utviklingen går veldig raskt. For eksempel er mange tradisjonelle industrielle arbeidsoppgaver allerede automatisert, store deler av banknæringa er digitalisert, og tradisjonell vare- handel har fått sterk konkurranse av nettbutikker. Ny forskning peker mot at denne utviklinga vil øke i stor fart, og flere arbeidsoppgaver blir «robotisert».

I likhet med Barsøe, mener Rydningen at teknologisk kompetanse blir stadig viktigere.

– Bak og rundt den nye teknologien og produktene står det jo mennesker, som utvikler og forbedrer disse. Høy teknologikompetanse vil derfor bli stadig mer etterspurt. Selv om framtida er teknologisk, kan ikke alt digitaliseres, påpeker Rydningen.

– Det er ikke alle arbeidsoppgaver man kan digitalisere eller automatisere seg bort fra, og det er i flere bransjer stort behov for fagarbeidere. Blant annet vil etterspørselen være stor innenfor helse- og omsorgssektoren. Dessuten ser vi et betydelig behov innenfor bygg og anlegg, elektro, maskin og mekaniske fag.

Industrien går godt

– Oljeprisen synker, og kronekursen er lav. Opplever Nav at folk er bekymret for framtida?

– Det er klart at for mange av de som har mistet jobbene sine, eller som sliter med å få innpass i arbeidsmarkedet, kan det være tøft. I Nord-Trøndelag har vi imidlertid merket lite til oljekrisa.

Med unntak av lakselus-problematikken går industrien veldig godt, og vi har dessuten en stor offentlig sektor som holder oss oppe. For oss er det viktig å få fram at dette gir en del muligheter, både for fylket og for de mange arbeids- søkerne. Forhåpentligvis kan vi nå få tak i sårt tiltrengt fag- kompetanse, som igjen kan gi økt vekst.

– Hvilke egenskaper blir verdsatt hos en arbeidstaker i tida fremover?

– God faglig kompetanse vil alltid være blant det viktigste arbeidsgivere ser etter. De vil ha «de beste» kandidatene. Fleksibilitet og evne til læring, endring og fornyelse blir verdsatt. Gode samarbeidsevner, og evne til å utføre flerkulturell kommunikasjon. Generelt skape relasjoner til andre mennesker, sier Rydningen.


 • Ingunn Sagmo, karriereveileder, Grong videregående skole.:

  Tips og råd

  Ingunn Sagmo, karriereveileder, Grong videregående skole.


Fylkesdirektøren tror grensene mellom jobb og fritid i større grad vil bli visket ut.

– Jeg at det vil bli økt bevissthet omkring arbeidstakeres/kandidatenes helsesituasjon i framtida. Dette fordi vi ser ei utvikling der arbeidsgivere vektlegger privatlivet og helsesituasjonen i større grad enn tidligere, både for å stimulere til aktiv livsstil samt redusere risiko ved ansettelser. Grensene mellom jobb og fritid viskes mer ut.

– Har du noe du noen råd å gi ungdom som forbereder seg for arbeidslivet?

– Det viktigste er at du gjennomfører videregående utdanningsnivå. I Nord-Trøndelag har vi et stort behov for faglært arbeidskraft. Det vil for mange bransjer være et godt valg å skaffe seg lærlingplass og fagbrev.

Ta yrkesfag!

Ragnhild Storvig er karriereveileder på Olav Duun videregående skole i Namsos. Hun mener yrkesfag er en gullkantet billett inn i arbeidslivet.

– Ifølge signaler fra mange næringer vil det framover være stort behov for fagarbeidere, altså folk med fagbrev innen industri og håndverk. Likevel velger mange etter to år på yrkesfag, å ta det såkalte påbygningsåret, for å få generell studiekompetanse. Det er en trend som kan vekke bekymring, sier hun.

15. april er søknadsfristen for videre utdanning.