De ansatte skal gå på jobb for pasientenes skyld

– Vi skal aldri glemme at pasientens behov og opplevelser skal settes øverst, sier Torbjørn Aas, den nye direktøren for Helse Nord-Trøndelag.

14 DAGER: Det er 14 dager siden Torbjørn Aas overtok ansvaret som direktør for Helse Nord-Trøndelag. Mye av tida har gått med til å gjøre seg kjent med organisasjonen. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: Det er 14 dager, eller ti arbeidsdager, siden han tok over ansvaret som direktør for Helse Nord-Trøndelag etter å ha gått en periode i lag med avtroppende helsedirektør Arne Flaat.

Han forteller at det har vært spennende å komme heim til Nord-Trøndelag.

– Jeg har kommet til et veldrevet helseforetak. Det har åpenbart vært gjort mye godt arbeid av mange over lang tid, sier han.

Det velger Aas å tolke som at alt ligger til rette for at tingenes tilstand kan bli enda bedre.

– De ansatte her skal gå på jobb for pasientenes skyld. Det er det viktigste. Og, dersom de ansatte har det bra på jobb, vil de gi pasientene god behandling, sier Aas. Han har brukt de to første ukene som helsedirektør til å hilse på folk internt i organisasjonen, og utenfor.

– Det er viktig for meg å møte folk både internt, men også ute. Bli kjent med dem vi skal ha kontakt med og samarbeide med, sier Aas som allerede nå kan komme med et løfte som vil glede mange: Han har ikke tiltrådt for å legge ned distriktssykehus, verken i Namsos eller på Levanger.