Det er snart klart for å stikke spaden i jorda for ny barnehage på Skage

GL Bygg vant anbudsrunden på barnehageutbygginga med en totalentreprise på drøye 54.1 millioner kroner.

Fasaden: Fasadetegning av nye Skage barnehage. Den skal stå ferdig til barnehageåret i august 2017. TEGNING: Hus Arkitekter AS 

GLEDER SEG: Roger Johansen, teknisk sjef i Overhalla, har store forventninger til det nye barnehage-anlegget. 

arkiv

SKAGE: Kontraktene er nå undertegnet, og første byggemøte avvikles onsdag denne uka. Teknisk sjef Roger Johansen i Overhalla kommune opplyser at 1. april er utpekt som dato for byggestart for det store prosjektet som barnehagebygginga er i Overhalla.

Utbedring av vegen

Det var tre tilbydere i anbudsrunden. GL Bygg gikk seirende ut med en totalentreprise på 54,145 millioner kroner. I det ligger det også ei utbedring av Skageåsvegen. Der skal det legges asfalt og settes opp lys, og det skal foretas utbedring av grøfter. Det prosjektet er i seg selv kostnadsberegnet til 2.2 millioner kroner.

Enova vil spytte inn 1.33 millioner kroner i det nye barnehagebygget på grunn av de energibesparende løsningene byggekomiteen har planlagt, og som Enova bifaller.

Energibesparende bygg

– Enova karakteriserer bygget som et forbildeprosjekt, forteller Johansen som mener det er et kompakt bygg, et bygg som er kostnadseffektivt og med fikse løsninger for å redusere energibruken mest mulig. Det innebærer bruk av et innovativt varmesystem med blant annet bergvarme med lagringsløsninger i grunnen. Om sommeren vil det bli lagret overskuddsvarme. På taket vil det bli montert solfangere og solceller.

– Den nye barnehagen vil få en energibruk som er 72 prosent lavere enn dagens regelverk tilsier, opplyser Johansen.

En stor barnehage

Den nye barnehagen på Skage vil få et gulvareal på 1.575 kvadratmeter, og vil, når den står ferdig til høsten 2017, ha plass til 140 unger.

– Den gamle barnehagen skal rives når den nye står ferdig?

– Ja, det skal skje mye sommeren 2017. I mellomtida vil det være byggeplass på barnehagetomta. Vi har laget en rigg-plan for å fastsette byggeområde og barnehagens uteareal i byggeperioden, sier Johansen, som påpeker at det nok vil være noen utfordringer med støy, særlig først i byggeperioden.

– Men det blir spennende tider med de store maskinene for ungene da, legger han til.

Johansen mener det har vært gjort en stor og grundig jobb med prosjektet i byggekomiteen, og at de har fått på plass løsninger som er meget gode.