Nyanskaffelse til 15 millioner kroner øker pasientsikkerheten ved Sykehuset Namsos

Ny maskin og ny direktør

– En gledens dag. Vi tar i bruk nytt utstyr og ny direktør sa Bo Fredriksen – og høstet applaus og jubel,

ÅPNET: Den nye direktøren, Torbjørn Aas, foresto den offisielle åpninga av den nye CT-maskinen ved Sykehuset Namsos.FOTO: BJØRN TORE NESS 

FØRSTEMANN: Erik Seem var første pasient ut til å prøve den nye maskinen. Her hjulpet av fagradiograf Ingrunn Ledal. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: For det var den nye direktøren i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, som var invitert til å klippe snora og erklære at den flunkende nye CT-maskinen til 15 millioner kroner nå er offisielt tatt i bruk.


Seem første pasient ut


Først ut var pasient Erik Seem fra Grong. Han lider av en revmatisk sykdom og var på CT for å ta snittbilder av bekkenleddene for å se om det er ny utvikling av sykdommen han har hatt i mange år.

– At utstyret på Sykehuset Namsos oppgraderes, liker vi som er pasienter, sa Seem før han la seg på båra og ble kjørt delvis inn i maskinen.

"Vi kan foreta CT-undersøkelse av blodårene inn til hjertet"
Ingunn Ledal
Radiograf

Men først ble åpningsseremonien unnagjort. Avdelingsleder Bo Fredriksen uttrykte at de siste månedene har vært veldig utfordrende. Samtidig som de har opprettholdt CT-tilbudet i en mobil trailer, har de måttet erverve ny kunnskap om det utstyret de nå har fått.

– Det er en stor dag for dere – og en stor dag for pasientene. Det er først og fremst regionens pasienter som får gleden av det nye utstyret. Vi får et tilbud vi ikke har hatt i Nord-Trøndelag før nå, og det gjør at pasientsikkerheten er enda bedre ivaretatt, sa Torbjørn Aas før han klippet over den røde silkesnora.

Les også:

De ansatte skal gå på jobb for pasientenes skyld

– Vi skal aldri glemme at pasientens behov og opplevelser skal settes øverst, sier Torbjørn Aas, den nye direktøren for Helse Nord-Trøndelag.

Bygger kompetanse


Han ramset opp flere fordeler: Mange pasienter slipper å reise til Trondheim for å gjøre undersøkelser. Det betyr mindre belastninger på pasientene, og sparte penger. Samtidig blir Helse Nord-Trøndelags forbruk av St. Olavs Hospital redusert.

– Vi bygger i tillegg kompetanse og tilbud i Nord-Trøndelag. Her i Namsos driftes ei god røntgenavdeling, sa Aas som også ga uttrykk for at det var en stor dag – og gledelig å få æren av å klippe snora.

Les også:

Steinkjerbygg overtar etter Arne Flaat

Aas ny helsedirektør

Styret i Helse Nord-Trøndelag har ansatt Torbjørn Aas (45) som administrerende direktør i helseforetaket.

Diagnostisere lokalt


– Hva betyr det å få installert denne maskinen for pasientene?

– Det som er nytt i forhold til tidligere, er at vi kan foreta undersøkelse av hjertets blodårer. Det betyr at 75 prosent av de pasientene vi mistenker har tette kransarterier til hjertet, kan diagnostiseres ferdig her hos oss og slipper å reise til Trondheim, sier fagradiograf Ingunn Ledal.

Dette vil igjen ha positiv effekt på ventetidene.

– Så har vi enda en positiv effekt, nemlig at stråledosen er redusert med opptil 50 prosent, forklarer radiolog Angela Witt.

Den nye CT-maskinen vil utføre de samme undersøkelser som den gamle. Forskjellen er at man vil få mer detaljerte bilder. Med systemet leveres også ny og avansert bildebehandlingsprogramvare som gjør at røntgenlegene får mulighet for hurtigere diagnostisering og mer nyansert vurdering av bildene.

Det utføres cirka 6.000 CT-undersøkelser årlig i Namsos.