Tips og råd

Tove Jenssen, karriereveileder, Olav Duun videregående skole.

Oppfordring: - Se mulighetene! Er rådgiver Tove Jenssens tips til alle blivende studenter. 

arkiv

– Hva vil elevene gjøre etter videregående?

– Ønskene er mange og varierte. I år har jeg hatt samtaler med mange ungdommer som ønsker å bli lærer, både i grunnskolen og videregående skole. Psykisk helse er også et fag- område mange finner interessant. Jeg har heller aldri før hatt så mange elever som har lyst til å studere i utlandet som i år. Oljerelaterte utdanninger har helt klart lavere interesse enn tidligere. Mange elever ser for seg at de ønsker en mastergrad, mens det tidligere var flere som først og fremst så på bachelorutdanning.

– Hvordan får man seg en sikker jobb i framtida?

– Et stort spørsmål. Det finnes en del prognoser om hvordan arbeidsmarkedet blir i framtida, men prognoser kan fort endre seg. I et tiårsperspektiv kan det for eksempel innenfor helse se ut som om det på en del utdanninger vil være flere tilgjengelige jobber enn det antall som utdannes, for eksempel sykepleiere, tannleger og helsefagarbeidere, mens det på andre områder kan bli flere som utdannes enn det er jobb til, for eksempel for radiografer og sosionomer. Men dette er prognoser – og endringer skjer raskt.

– Hva anbefaler du elevene å studere videre?

– Her er det mange hensyn å ta. Hva liker de? Hva er de gode på? Hvor ser de for seg at de vil bo? Hva er viktig for dem i en framtidig jobb? I tillegg kommer naturligvis arbeidsmarkedet – hvor er jobbene?

– Hva er dine råd til elevene?

– Mitt klare råd til ungdommen er å ta utdanning. Å få jobb som ufaglært blir stadig vanskeligere. Det blir nok også slik i framtida at mange må regne med å skifte jobb, evt. ta etterutdanning eller ny utdanning i løpet av yrkeskarrieren.