Tips og råd

Kjartan Tørum, karriereveileder Ytre Namdal videregående skole

Kjartan Tørum (64) 

arkiv

– Hvordan blir framtida i arbeidslivet?

– Mange arbeidsoppgaver har blitt og vil bli teknologisert i framtida. I ei tid med store strukturelle endringer på de fleste samfunnsområder, blir det ekstra utfordrende å veilede ungdommer mot realistiske mål. Uavhengig bosted – etterspørselen etter kompetanse innen offentlig sektor som utdanning, helse- og omsorg er og blir «bankers»!

– Hva vil elevene helst studere videre?

– Ungdom flest er flinke til å fange opp konjunktursvingninger og strukturendringer i arbeidsmarkedet. Det synes imidlertid som at elevene nå er mer opptatt av sosial trygghet i framtida - og derfor orienterer seg mer mot utdanning rettet mot arbeid i offentlig sektor - spesielt utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren. Mange synes i tillegg å være inspirert av utdanning relatert til de mange mulighetene for arbeid innen den sterkt voksende oppdrettsnæringa i Ytre Namdal.

– Hva anbefaler du at elevene studere videre?

– Våre ungdommer synes å ha sterk identitet og sosial tilhørighet til egen region. Dette har nok blitt forsterket med den sterke veksten, optimismen og ikke minst det økte mangfoldet innen samfunns- og nærings- livet i Ytre Namdal. Faglige utfordringer for skolen blir derfor at vi framstår som veiledere og ikke subjektive rådgivere for ungdommene i avveininga mellom faglige og personlige interesser.

–  I den farten teknologien ut- vikler seg, er det i det hele tatt mulig å spå hvordan et jobb- marked ser ut om ti år?

– Den teknologiske revolusjonen vi har gjennomgått de siste 20 - 30 åra, vil nok stå fram som historisk på mange måter. Framtidas samfunn vil heller ikke være statisk – utdanningssamfunnet og arbeidssøkere må derfor være fleksible og tilpasningsdyktige.

– Hvilke råd vil du gi elever som vil ta videre utdanning?

– En ting er sikkert, uansett endringer i arbeidsmarkedet: Utdanning og kompetanse gjør framtida tryggere med tanke på arbeidsmarkedet. Realkompetanse, det vil si innsikt i, og erfaring fra arbeidslivet, vil i tillegg være en viktig ressurs for å møte endringer i samfunns- livet. Utdannelse blir derfor ei enda viktigere investering og en avgjørende faktor for økonomisk trygghet i framtida – og vil føre til økt velferd og livs- kvalitet.