Hedret for elitemelk i 20 år

Seks melkeprodusenter fra Namdalen har i år mottatt Tines plakett for levering av elitemelk i 20 år.
arkiv

NAMSOS: Dette er en utmerkelse som henger høyt blant melkeprodusenter. Blant drøyt 9.000 melkeleverandører her i landet, er det 100 som har innfridd kravene i 2015. Utdelinga fant sted på produsentlagas årssamlinger nylig.

De seks plakettmottakerne fra Namdalen er:

  • Kari-Brit Flenstad og Bjørn Tinglum, Namdalseid
  • Anne-Kristin Dahl og Kåre Sverkmo, Namdalseid
  • Lisbeth Grønbeck Heggli og Rolf Heggli, Røyrvik
  • Tone Sklett og Ståle Erling Grannes, Grong
  • Jo Terje Sagmo, Overhalla
  • Knut Inge Finne, Nærøy

Mange krav må innfris

Det er en rekke krav til kvaliteten av melka for at den blir klassifisert som elitemelk.

Celletall, bakterieinnhold, sporeinnhold, syretall og frysepunkt blir kontrollert flere ganger i måneden, og melka blir kontrollert for innhold av medisinrester ved hver melkehenting.

Kravet for å motta 20 års-plakett er at en må ha levert elitemelk i 20 av 22 år. I tillegg til krav om elitemelk, er det også krav om KSL-godkjenning (Kvalitetssystem i Landbruket) og et bra fjøsstell.


Fin framgang i 2015

Den beste melka blir klassifisert som elitemelk. 95 prosent av kumelkvolumet i 2015 var elitemelk, en fin framgang fra året før.

– Å levere elitemelk over lang tid krever både fagkunnskap og gode rutiner i gardsdrifta. Melkeprodusentene blir mer og mer bevisste over hva god melkekvalitet betyr, og de gjør en stor innsats. God kvalitet på melka vi får inn til meieriene våre er avgjørende for kvaliteten på produktene. Derfor premierer Tine melkeprodusentene for å levere god melk, sier styreleder i Tine, Trond Reierstad.