Kommunestyret må se viktigheten av tilbringertjenesten

– Folk må vite om tilbudet

Namsos Venstre og Namsos SV håper kommunestyret ser viktigheten av å ha en fungerende tilbringertjeneste. De foreslår derfor å utvide tilbudet.

Viktig tjeneste: Fra venstre: Anne Cecilie Holm (Namsos Venstre), Geir Olav Knappe (Namsos Venstre) og Mona Fossland (Namsos SV) mener tilbringertjenesten og servicetransporten er viktig for kommunen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Det finnes en tilbringertjeneste i kommunen i dag, men det er nesten ingen som vet om det. Det finnes badetransport til Oasen og skyss fra byen til ungdomsklubben på Otterøya. Men ingen vet om det, sier Mona Fossland i Namsos SV.

Sammen med Namsos Venstre har hun sendt inn en interpellasjon til kommunestyret i Namsos 31. mars hvor de foreslår at rådmannen arbeider for å etablere og utvide tilbringertjenesten/servicetransporten i kommunen.


Andre klarer det


– Det har vært et svært begrenset tilbud i tilbringertjenesten/servicetransporten, og ser vi på sammenliknbare kommuner, deriblant Steinkjer, ser vi at disse kommunene har et bredere og mer variert tilbud, sier de.

Videre viser de til et møte i Region Namdal der 13 Namdals-ordførere deltok. Et møte som omhandlet mulig fylkessammenslåing og hvor det ble referert til at tilbringertjenesten/servicetransporten må bestå i et eventuelt nytt,

sammenslått fylke.

– God og tilpasset offentlig kommunikasjon fremmer blant annet bolyst i kommunen. Ser vi i tillegg på miljøaspektet, kan vi få flere til å bruke offentlig transport, sier Anne Cecilie Holm i Namsos Venstre.


Veldig viktig


– Dette blir ikke mindre viktig i en eventuell ny og større kommune i Midtre Namdal, legger hun til.

Et av hovedargumentene for å utarbeide et bredere tilbud, mener både Fossland og Holm er at det hele blir finansiert av fylkeskommunen.

– Slik vi oppfatter det er Namsos kommune en av få kommuner i Nord-Trøndelag som i liten grad benytter seg av fylkeskommunens tilbud om finansiering av tilbringer- tjeneste/servicetransport, sier de.

– Jeg håper at resten av kommunestyret ser viktigheten av å få dette til. Det er klart at dette må organiseres og folk må få vite om at et slikt tilbud finnes, sier Fossland.