Mange ville høre om Hans Barlien

Vel 60 var til stede i Haugum Mølle på Ranemssletta da leder i Overhalla Historielag, Bodil Bergin, ønsket velkommen. Historiene om Hans Barlien – han som hoppet ut fra fjøstaket i Barlia – var tydelig imøtesett med stor interesse.

Populært: Mange ville få med seg Namdalstreffet. Statsviter Arnt Erik Skilliaas (fra venstre), journalist Arne Sellæg, forlagsredaktør Gjermund Haga, og Carl Ivar Storøy. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: Sist fredag arrangerte Namdal Historielag, Overhalla Historielag og Overhalla kommune «Namdalstreff» på Haugum Mølle i Overhalla. Politikeren, grynderen og bonden Hans Barlien var tema for dagen, og publikum satt lydhøre i salen.


Mange talenter


Arne Sellæg tok utgangspunkt i flygehistorien da han innledet om den mangfoldige gårdbrukeren; en tusenkunstner, men og nok en ikke helt enkel mann å hanskes med. 31 år gammel flyttet han med familien til Trondheim før han i 1812 slo seg ned på Årgård på Namdalseid.

Begge steder var han engasjert i mange foretak, og ikke minst i mange avisdiskusjoner og påfølgende rettssaker. Selv om han ble frikjent for stort sett alt, trett av all motstand, reiste Hans Barlien 1837 til USA og døde 1842 i Sugar Creek i Iowa.


Markering


En viktig hensikt med møtet fredag var å markere at det 2015/16 er 200 år siden Hans Barlien møtte på Stortinget.

Lokalhistoriker Arnt-Erik Selliaas ga en interessant oversikt over Barlien som politiker og bondetalsmann. En av de første som var med å brøyte veg for senere bondepolitikere og formannskapslovene. Barliens radikale forslag, at embets-mennene skulle være folkets tjenere, ga ham mange fiender. Gjennom mange rettsprosesser fikk disse forhindret at Hans Barlien fikk flere stortingsperioder.


Tre foredrag


Under møtets avslutningsforedrag gjorde statsviter Gjermund Haga seg noen tanker om demokrati og folkestyre i dagens samfunn. Han uttrykte at staten er i sterk fare for å miste sin legitimitet. Demokratiet er i fare. Tidligere rådmann på Høylandet, Reidar Viken dro linjene tilbake til Hans Barlien og hans kamp mot embetsstanden.