Går inn for ett fylke

Representantskapet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti fattet et svært viktig vedtak torsdag kveld.

Lettet: Fylkesrådsleder Anne marit Mevassvik er lettet over at representantskapet i fylkespartiet står samlet i forkant av behandlinga av fylkessammenslåinga i fylkestinget i april. FOTO: Stein Nervik 

arkiv

STIKLESTAD: Et enstemmig representantskap gikk inn for å slå sammen de to trøndelagsfylkene.

Under representantskapsmøtet på Stiklestad nasjonale kultursenter ble de 62 stemmeberettigete enige om følgende vedtak: «Representantskapet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti slutter seg til intensjonsplanen om samling av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner».

Ifølge Trønder-Avisa var det en lettet fylkesrådsleder, Anne Marit Mevassvik som kommenterte vedtaket.

– Det var et stort og historisk vedtak fra et enstemmig representantskap. Det kjennes veldig godt å ha partiet i ryggen, sier hun til avisa.