Namsskogan fikk omsider igjen 14 mill.

Namsskogan kommune fikk omsider tilbake pengene de forskutterte Statens vegvesen i forbindelse med bygging av miljøgata/E6 gjennom sentrum i 2011–2012.

OPPGJORT: Stian Brekkvassmo (til venstre) og Magne S. Malmo. 

arkiv

NAMSSKOGAN: – Jeg er glad for at saken endelig er ute av verden og at vi har gjort opp for oss, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Magne Steiner Malmo.

Denne uka fikk Namsskogan kommune bekreftelse på at 14 millioner kroner var overført fra Statens vegvesen, slik at lånet kommunen tok opp for bygging av miljøgata gjennom sentrum nå kan innfris.

Malmo sier at om kommunen ikke hadde i forskuttert den gangen, kunne det gått ennå mange år før noe ble gjort.

– Vi har hatt en god dialog med Statens vegvesen, men jeg kjenner likevel at jeg er lettet, sier ordfører Stian Brekkvassmo. Han mener samtidig det har vært verdt ekstrakostnadene kommunen har hatt.

– Vi har fått en miljøgate som har gjort sentrum mye mer trafikksikker for alle og spesielt med tanke på skoleelevene som krysser vegen. Sikkerhet og trivsel kan egentlig ikke måles i penger, mener han

Brekkvassmo sier at rente- og kapitalkostnader på miljøgatelånet har vært dekket av kraftfondsmidler og ikke gått på driftsbudsjettet disse årene.