Slått personlig konkurs i Namdal tingrett

Alle hans seks selskaper er slått konkurs i løpet av de siste to årene. Nå er den tidligere forretningsmannen mistenkt for grov økonomisk kriminalitet og slått personlig konkurs i Namdal tingrett.

Ivar Hustad er tidligere bostyrer i flere av de konkursrammede selskapene til forretningsmannen.   Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMDALEN: Forretningsmannen i 40-årene ble slått personlig konkurs etter begjæring fra bostyrer i to konkursrammede selskaper, skriver T-A

– Samtidig er han ilagt konkurskarantene fram til 2. juli i 2017, opplyser avisa, som videre informerer om at mannen tidligere i vinter ble dømt til å fratre alle sine verv på domtidspunktet.

Fikk medhold

Advokat Ivar Hustad har vært bobestyrer i flere av de konkursrammede selskapene. Før jul i fjor begjærte han, på vegne av to av konkursboene, at mannens personlige bo ble tatt under rettens behandling som konkursbo. Det fikk han medhold i.

I følge tingretten hadde mannen i 40-årene en samlet gjeld på vel 10,9 millioner kroner da boet ble satt under konkursbehandling. Etter den første skiftesamlingen som ble holdt i forrige uke har de totale kravene steget til over 14 millioner kroner, i følge advokat Hege Bjørgum Skillingstad, som som ble oppnevnt som bobestyrer for mannens konkursbo.

– Under konkursbehandlingen i retten bestred den saksøkte at vilkårene for å åpne konkurs var til stede. Han mente at verdiene av eiendelene hans oversteg den totale gjelden. Men ifølge advokat Skillingstad er ikke dommen anket fra saksøktes side, skriver Trønder-Avisa.

Salg av eiendommene

Av den samlede gjelden utgjør vel 3,8 millioner kroner overføringer fra ett av hans selskaper til sin egen konto. Avisa skriver at den tidligere forretningsmannen hevder at dette er lønn over en treårsperiode, men det fester ikke politiet lit til.

I tillegg er det snakk om nesten to millioner kroner i krav fra skatteoppkreveren i den kommunen mannen er bosatt i.

Mannen står som eier av tre store eiendommer. To i Namdalen og en i Trondheim.

– Nå skal vi se på realisering av verdiene framover i samarbeid med pantehaverne. Det betyr salg av eiendommene, sier Skillingstad til Trønder-Avisa