Ordføreren havnet i mindretall

Takker nei til Grong

Ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) havnet i mindretall da kommunestyret i Namsskogan sa nei til å innlede forhandlinger med Grong om ei eventuell kommunesammenslåing.

NEDSTEMT: Ordfører Stian Brekkvassmo havnet i mindretall da Namsskogan kommunestyre med ni mot fire stemmer sa nei til invitasjonen fra Grong om å innlede forhandlinger om en intensjonsavtale for kommunesammenslåing. 

arkiv

NAMSSKOGAN: – Det har hele tida vært mi holdning at vi burde gjennomføre forhandlinger for å se hva vi kunne få ut av det. Jeg tar til etterretning at flertallet i kommunestyret ikke har den samme oppfatninga. For meg er det ingen prestisje i saken, sier Stian Brekkvassmo.

Før den politiske behandlinga i formannskapet og kommunestyret, hadde rådmannen innstilt på at Namsskogan skulle forhandle med Grong for å komme fram til en intensjonsavtale.

Delt syn hele tida

Da formannskapet drøftet saken, ble rådmannens innstilling vedtatt med tre mot to stemmer.

– Det politiske miljøet har vært delt i synet i denne viktige saken. Det kom derfor ikke som noen overraskelse at det også ville bli utfallet i kommunestyret, sier Brekkvassmo.

Det var varaordfører Odd Inge Myrvold (Sp) som fremmet forslaget som fikk støtte av ni representanter.

Vedtaket innebærer at Namsskogan takker nei til invitasjonen fra Grong om å jobbe for en intensjonsavtale for sammenslåing av de to kommunene.

Vedtaket begrunnes med lange avstander og stor ulikhet i innbyggertall, noe som vil gi lange avstander til tjeneste- tilbud og nedbygging av demokratiet.


Foretrekker Røyrvik


Samtidig pekes det i vedtaket på at Røyrvik fortsatt er Namsskogans førstevalg ved ei eventuell kommunesammenslåing, noe som begrunnes med likhet i innbyggertall og nærhet mellom kommunesentrene.

– Som ordfører må jeg følge opp denne delen av vedtaket og ta kontakt med Røyrvik. Samtidig mener jeg det er viktig at vi setter oss ned sammen med våre nabokommuner for å diskutere vegen videre. Vi samarbeider godt på mange områder i dag, og vi må se på muligheter for å utvikle dette når det nå ser ut til at alle kommunene i Indre Namdal vil fortsette som egne kommuner, sier Stian Brekkvassmo.

Grong-ordfører Skjalg Åkerøy tar vedtaket i Namsskogan til etterretning.

– Vi registrerer vedtaket og i Grong vil vi avvente hva naboene vil komme fram til. Det gjelder også Høylandet og Grong. Det er synd at vi ikke har lyktes. Jeg tror det hadde blitt bra med en kommune i Indre Namdal, men det er det ikke vilje til i dag, sier Grong-ordføreren.