Ap med innstilling om NTE-deling

Ap ble enige om NTE

Representantskapet i N-T Ap sender ei enstemmig innstilling til fylkestinget. Men et benkeforslag fra Verdal Ap, hvor kommunenes innbyggertall skulle vektlegges i større grad ved fordeling av eier- skapet i NTE, var nær ved å få flertall.

Pengemaskin: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk er verdsatt til omtrent ti milliarder kroner. Nå skal fylkesrådet innstille på vedtak i saken, før fylkestinget 26. og 27. april avgjør hvor stor eierandel hver enkelt av de 23 kommunene ender opp med. 

Fornøyd: Fylkesleder Bjørn Engen synes den enstemmige innstillinga fra representantskapet i Nord-Trøndelag Ap er god. 

arkiv

NAMSOS: Fylkesleder i Arbeiderpartiet, Bjørn Engen, synes den enstemmige innstillinga fra representantskapet er god.

– Jeg vil berømme det arbeidet utvalget har jobbet seg sammen på. Dette en sak vi aldri klarer å bli enige om – men det gjelder å komme fram til ei løsning som de fleste er minst mulig misfornøyde med. Alle må gi og ta i denne prosessen, sier Engen.


Møttes på Stiklestad


Under representantskapsmøtet på Stiklestad nasjonale kultursenter torsdag kveld ble de 62 stemmeberettigete enige om følgende innstilling:

Representantskapet anbefaler partiets representanter i fylkestinget å søke flertall for følgende elementer i en ny eierskapsmodell for NTE:

• Fordeling av eierskap mellom kommunene med utgangspunkt i de tre kriterier som er foreslått i fylkesrådsnotat av 26.01.16. (Notatet: Innbyggertall 75 prosent – naturkapital 15 prosent – flatt tillegg til alle 23 kommuner ti prosent).

• At kommunene snarest mulig etablerer et foreløpig eierorgan.

• At det utarbeides en juridisk bindende avtale som begrenser omsettelighet av aksjene i selskapet.

– Dere er ikke konkret i vektinga av de tre kriteriene, som det har vært stor uenighet om?

– Nei, og det er poeng. Det gir fylkesrådet rom for armslag. Vi er ennå ikke enige om vektinga av innbyggertall, men partene har nærmet seg. Da vi startet arbeidet spriket meningene innad i arbeidsgruppa mellom 45–100 prosent. Nå spriker innbyggerkriteriet mellom 60–80 prosent. Det har dermed skjedd en god del, sier Engen.


Benkeforslag fra Verdal


Men den enstemmige innstillinga ble nesten veltet av et benkeforslag fra Verdal Ap, som gikk på følgende fordeling:

Innbyggertall 80 prosent – naturkapital ti prosent – flatt tillegg til alle ti prosent.

– Det var bare tre-fire stemmer unna at benkeforslaget fikk flertall, sier Engen som mener det er viktig for Ap å stå samlet i et slikt viktig vedtak.