Historisk enighet

arkiv

Forhandlingsutvalget, som består av ordførere og rådmenn i de seks kommunene Overhalla, Flatanger, Namsos, Fosnes, Namdalseid og Høylandet, er enige om en intensjonsavtale om å slå sammen kommunene. Det er en historisk enighet. Det de ikke har klart på Innherred, å enes om noen felles mål og intensjoner, er nå en realitet i Midtre Namdal. Det er en styrke.

Det gjenstår nå behandling i alle kommune- styrene, og alle kommunene utenom Namsos har tenkt å ha ei rådgivende folkeavstemning. Men det er politikerne som må ta ansvaret og ta avgjørelsen i det som vil påvirke hverdagen til svært mange av innbyggerne, selv om det kanskje strider mot det som er populært akkurat nå.

Det ansvaret har ordførerne i de seks kommunene vist seg bevisst. Det er ikke enkelt å skulle bli enige om felles mål når utgangspunktet tross alt er så forskjellig som Flatanger, Namsos eller Høylandet. Derfor står det respekt av den jobben som er gjort i å utarbeide intensjonsavtalen. Nå er det opp til kommune- styrene å følge opp. Det håper vi de gjør.

Felles for alle kommunene er nemlig at de ville blitt for små alene. I en slik avtale handler det om å gi og ta, til det beste for fellesskapet. Og å behandle naboen med raushet og respekt. Hver enkelt kommune har mye å bidra med på sitt unike sett. Høylandet som er en av landets beste på innbyggertjenester og skole, Flatanger med sin satsing på turisme og havbruk, Overhalla med næringsutvikling og landbruk, Namsos med sitt handelssentrum. Totaliteten i dette blir en slagkraftig kommune, den største i Trøndelag i areal, og den fjerde største i folketall.

Intensjonsavtalen legger til grunn at en del fellesfunksjoner skal legges til noen av dagens kommuner, som i Midtre Namdal samkommune i dag, selv om kommunesenteret skal være i Namsos. Det er viktig at en slik balanse opprettholdes. At Namsos har kommet naboene i møte, og at det samtidig erkjennes at Namsos er den naturlige regionbyen, er avgjørende for at det er blitt en enighet.

Grong står igjen som den store taperen så langt, når de ikke har klart å bli enige med kommunene i Indre Namdal. Det samme kan skje i Ytre Namdal. Uansett hva kommunestyrene vedtar er enigheten i Midtre Namdal historisk, og lover godt for muligheten til å stå samlet om noen felles mål til beste for alle.