Permitteringer fører til økt ledighet i Vikna

På ett år har antall arbeidsledige i Vikna økt med 77 prosent.

HØY LEDIGHET: Vikna har høyest ledighet i fylket, med fem prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende 113 personer. Dette er 49 flere enn for ett år siden, og gir en ledighetsøkning på 77 prosent. 

arkiv

NAMSOS: I mars er 1.830 personer registrert som helt ledige i Nord-Trøndelag. Dette er 140 færre enn på samme tid i fjor

Det er en generell nedgang blant begge kjønn. Det er nå åtte prosent færre helt ledige kvinner og sju prosent færre helt ledige menn.

Målt i antall er ledighetsnedgangen størst innenfor reiseliv og transport, med 59 færre ledige sett i forhold til samme periode i fjor. Deretter følger serviceyrkene med 29 færre ledige, og barne- og ungdomsarbeid med 28 færre ledige.

Høyest ledighet i Vikna

Vikna har høyest ledighet i fylket, med fem prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende 113 personer. Dette er 49 flere enn for ett år siden, og gir en ledighetsøkning på 77 prosent.

Verdal har nest høyest ledighet med 3,8 prosent, fulgt av Verran på 3,6 prosent og Leksvik med 3,5 prosent. Fosnes, Snåsa og Høylandet har lavest ledighet med 1 prosent.

Flere ledige i industrien


Av de bransjene som sysselsetter flest, har ledigheten økt kun innenfor industrien og helse, pleie og omsorg. Innenfor industrien er det nå 48 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, som gir en økning på 14 prosent. Innenfor helsesektoren har ledigheten økt med ni prosent, tilsvarende tolv personer.

– En betydelig del av ledighetsøkninga innenfor industrien henger sammen med situasjonen i oppdrettsnæringa i Ytre Namdal, der det den siste tida har vært omfattende permitteringsrunder på grunn av lakselus. Ut fra de signalene vi har fått er det håp om at aktiviteten kan ta seg opp noe i mai-juni. Også i Leksvik har det vært mange permitteringer, men der knytta til oljerelatert industri, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag.

Parallelt med denne utviklinga har tilgangen på jobber innenfor industrien gått ned. Når det gjelder helse- og omsorgssektoren er det imidlertid mange muligheter, mener Rydningen.

– Selv om ledigheten har gått opp noe her, ser vi det er registrert over 120 ledige jobber innenfor helse og omsorg. Samla sett er det 29 prosent flere ledige stillinger nå, så behovet for arbeidskraft er til stede i mange bransjer. Dette betyr at det er mange muligheter for de arbeidssøkende, sier han.