Danner felles fagforum innen demens og alderspsykiatri

– Alle ønsker det samme

– Dette er egentlig ganske enestående. Det har aldri eksistert noe liknende, sier Kenneth Ledang, seksjonsleder for alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

Fagforum: Namdalskommunene går sammen for å danne et fagforum innenfor demens og alderspsykiatri. Illustrasjonsbilde 

Komité: Arrangør- og plankomité for Namdals fagforum innen demens og alderspsykiatri. Fra venstre: Jan Morten Stræte, Heidi Kristiansen, Hege Derås og Kenneth Ledang. 

arkiv

NAMSOS: Over 50 representanter fra 16 namdalskommuner møttes sist torsdag for å danne et felles fagforum innenfor demens og alderspsykiatri. Målet er å skape et forum hvor kommunene kan dra veksler på hverandres erfaringer, samt ha noen å sparre med hvis det oppstår utfordringer innenfor de aktuelle feltene.


Eldrebølge


– Bakgrunnen for dette møtet er at vi som jobber i helsesektoren, og kanskje spesielt opp mot eldre, vet at antallet eldre over 67 år vil fordobles de neste årene. Det er klart at det vil være mange flere friske eldre, men mange vil også leve lengre med de alvorlige sykdommene eller plagene de har. Det betyr at både sykehuset og kommunene står overfor en stor utfordring framover. Derfor ønsker vi å samle alle kommunene til et felles forum hvor vi kan diskutere de utfordringene som nå vil komme, forteller Ledang.

Foruten å diskutere utfordringene som ligger i framtida, vil fagforumet også fungere som et senter for kompetanseutvikling.

– Vi kan for eksempel arrangere foredrag og kurs hvor kommunene kan delta, sier Ledang.


Dra lasset sammen


Geriatrisk og alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos tok initiativ til møtet og inviterte i alt 16 kommuner. Alle de namdalske kommunene pluss Bindal i nord og Osen i sør.

– Da har vi dekket hele nedslagsfeltet til sykehuset. Ved å samles i et felles fagforum, kan vi dra veksler på hverandres erfaringer, i stedet for å sitte i hver vår kommune og finne opp flere forskjellige typer krutt, sier Ledang. Han mener dette er en skikkelig gladsak.

Fagforumet vil møtes et par ganger i året. De håper dette kan føre til bedre samhandling mellom både kommunene seg imellom, men også mellom kommunene og sykehuset.

– Det viser seg at dette faktisk er et etterlengtet tiltak, ut fra oppmøte å dømme. Etterpå sendte vi ut et evalueringsskjema, og det var utelukkende positive tilbakemeldinger, avslutter Ledang.