Får ikke rive hytte og sette opp bolighus på Sørsida

arkiv


NAMSOS: Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos har sagt nei til en søknad om omregulering av ei tomt på Sørsida fra fritidsformål til boligformål.

En privatperson ønsket å rive ei falleferdig hytte og erstatte denne med et bolighus i to etasjer som ville bli plassert 12 meter fra elvebredden.

Avslaget begrunnes med at prosjektet vil føre til privatisering av strandsonen og skape fare for presedens. Søkeren var anmodet om å flytte boligen lenger unna den flomutsatte elvebredden, men det ble ikke imøtekommet.