GRONG

Støtte til privat kino

FÅR STØTTE: Kommunen gir økonomisk støtte til den privatdrevne kinoen i Grong i fem år.  Foto: Sturla Nordbøe

arkiv


GRONG: Grong kommunestyre har vedtatt å gi den privatdrevne Grong kino et årlig tilskudd på 70.000 kroner fra 2017 og i fem år.

Kinoen skal investere i overkant av en million kroner i nytt utstyr i forbindelse med at kinoforestillingene skal være i det regionale kulturbygget når det står ferdig.

Nå er de ukentlige kinovisningene i Grong hotell, og besøket har tatt seg opp etter at kinoen flyttet fra samfunnshuset til hotellet. I 2015 var det gjennomsnittlige besøket på hver forestilling på 29 personer.