Valget i 2019

SEKS BLIR TIL EN: Ved valget i 2019 kan seks kommunestyrer bli til ett og 114 representanter kan bli redusert til 57. Med bakgrunn i valgresultatet i fjor høst, presenteres på de neste to sidene ei tenkt sammensetting av det nye kommunestyret. 

SEKS BLIR TIL EN: Ved valget i 2019 kan seks kommunestyrer bli til ett og 114 representanter kan bli redusert til 57. Med bakgrunn i valgresultatet i fjor høst, presenteres på de neste to sidene ei tenkt sammensetting av det nye kommunestyret. 

arkiv

FOR EGEN REGNING
Eivind Kvam, nyhetsleder


NAMDAL KOMMUNE er et faktum og kommunevalget i 2019 er gjennomført. 57 representanter fra Høylandet, Overhalla, Namsos, Flatanger, Namdalseid og Fosnes møtes til sitt første møte.

Som journalist i NA har jeg fulgt de åtte siste kommunevalgene relativt tett. Det har vært en del av jobben jeg har sett fram til med spenning og forventning.

Det er spenning knyttet til partienes nominasjoner, til selve valget og til forhandlingene etterpå. Valget i 2019 ble imøtesett med ekstra store forventninger. En ny storkommune skulle gjennomføre sitt første kommunestyrevalg!

Derfor falt jeg for fristelsen til å «leke meg» med et nytt kommunestyre med ei fordeling av representanter basert på et reelt valgresultat.

Slik kan det bli

Hvem er de folkevalgte? Hvordan kan et så stort kommunestyre bli seende ut?

På de neste to sidene presenteres et mulig kommunestyre for Namdal kommune – jeg velger å bruke dette navnet i tråd med meninga til flertallet av NAs lesere som har sagt sitt om kommunenavnet.

Intensjonsavtalen mellom de seks kommunene som ble undertegnet på Høylandet fredag, legger opp til at kommunestyret i den nye storkommunen skal ha 57 representanter.

Det blir opp til velgerne å bestemme hvem, men på bakgrunn av valgresul- tatene i fjor høst, har vi allerede fordelt antall representanter og plukket ut lokalpolitikere fra de forskjellige kommunene.

Vi kan derfor presentere et «tenkt» kommunestyre.

Ulike valgmuligheter

Ved kommunevalget i fjor høst hadde velgerne i de aktuelle kommunene ulike valgmuligheter, I Namsos og Flatanger stilte alle de sju etablerte partiene liste, mens hållingene bare kunne velge mellom Sp, Ap og Venstre, og i Fosnes dreide det seg om valget mellom ei fellesliste Sp/KrF og Ap, samt Grønt forum.

For å få fram ei mest mulig «rett- ferdig» fordeling av stemmene, ble derfor resultatet av fylkestingsvalget lagt til grunn for vår fordeling av mandater.

Det ga følgende fordeling; Arbeiderpartiet 23 representanter, Senterpartiet 15, SV 6, Høyre 5, Fremskrittspartiet 4, Kristelig Folkeparti 2 og Venstre 2.

Så startet arbeidet med å finne ut hvem som skulle representere de ulike partiene – og kommunene.

Fordi Ap gjorde et brakvalg i Namsos i forhold til de andre kommunene, er det naturlig at om lag halvparten av Ap-gruppa kommer fra den kommunen.

Like naturlig er det at Sp-politikere fra Overhalla, Namdalseid og Høylandet legger beslag på de fleste plassene i Senterpartiets gruppe.

Kommunevis fordeling

Til slutt havnet vi på ei kommunevis fordeling hvor Namsos får 19 representanter i det nye kommunestyret, Overhalla 10, Flatanger 9, Namdalseid 8, Fosnes 6 og Høylandet 5. Det lave tallet for Høylandet og Fosnes skyles at det var få lister å plukke kandidater fra etter kommunevalget i 2015.

Kjønnsfordelinga er også ivaretatt. Av 57 representanter er 26 kvinner, noe som gir en andel på 45,6 prosent.

Når det gjelder oppmøtet ved valget, var det variabelt. I fjor varierte det fra 75,9 prosent på Høylandet til 54,3 prosent i Namsos. De andre kommunene lå mellom 67,2 og 63,0 prosent.

I en kommune må det selvsagt være en ordfører og en varaordfører. Så også i Namdal kommune. Her har vi lagt valgresultatet og folketallet til grunn og «valgt» Arnhild Holstad (Ap), Namsos som ordfører og Per Olav Tyldum (Sp), Overhalla som varaordfører.

Møtet er satt!