Omstillingsprosjektet i Lierne godt i gang

Skal skape 130 jobber

Et halvår etter at omstillingsprosjektet i Lierne formelt kom i gang, er ordfører Bente Estil veldig positiv til at de skal nå målet om 130 nye arbeidsplasser.

GOD TRO: Ordfører Bente Estil i Lierne har god tro på at omstillingsarbeidet i Lierne skal klare å bidra til 130 nye arbeidsplasser i kommunen. 

arkiv

LIERNE: – Omstillingsprosjektet Lierne Utvikling AS startet egentlig formelt sist sommer, men det ble ikke før vi ansatte daglig leder i oktober at vi virkelig kom i gang, sier ordfører Bente Estil.

Målet er å skape 130 nye arbeidsplasser som erstatning for dem som forsvant da Orkla la ned Lierne lefsebakeri.

Mange gode ideer

– Folk i Lierne er kreative, og allerede nå strømmer det på med ideer om nye etableringer, forteller Estil.

Sist styremøte i Lierne Utvikling AS behandlet ni søknader om midler til forstudier.

– Alle prosjekter må igjennom en forstudie for å se om ideen har livets rett. Her vil vi helt sikkert gå på en og annen smell der prosjekter blir stoppet allerede der. Men det er mye bedre enn at noen starter en bedrift som ikke viser seg å ha livets rett.

På den andre siden er det allerede flere som er ferdige med denne forstudien, og som nå er inne i fase to der arbeidsplasser skal skapes.

Satser på det etablerte

– Vi har selvfølgelig stort fokus på nye bedrifter. Men samtidig har vi minst like stort fokus på de bedriftene som allerede er etablert i Lierne, slik at de skal få mulighet til å utvikle seg videre og skape nye arbeidsplasser. Flere bedrifter har vært med på et kursopplegg gjennom Innovasjon Norge, og holder nå på å realisere planer om videreutvikling.

Mat er viktig

I den opprinnelige søknaden til omstillingsprosjektet var mat, reiseliv og opplevelse samlet i en pakke.

– Vi så fort at vi måtte skille ut industriell matproduksjon som en egen enhet. Vi har Li Vilt As som har spennende planer om videre utvikling, Drømmebakeriet er nå oppe og går, og vi har forhåpentligvis en prøveproduksjon med fiskeoppdrett i gang i løpet av 2016. Industriell matproduksjon har vært stort i Lierne, og det ser ut som vi skal klare det igjen.

De første årene av det seks år lange omstillingsprosjektet, med en samlet pott på 60 millioner, vil mye fokus ligge på samhandling innen reiselivet.

– Vi er nå godt i gang med en masterplan for alt reiseliv i Lierne, sier Estil.