Her blir det gudstjenester i påska!

PÅSKEKIRKE: I Namsos kirke er det gudstjeneste skjærtorsdag, langfredag og første påskedag. 

arkiv

Torsdag 24. mars. Skjærtorsdag:

Pålhaugen, Vemundvik kl 12.00: Friluftsgudstjeneste ved Anders Hammer.

Overhalla sykeheim kl 16.30: Gudstjeneste ved Hanne Øygard, kantor Vincentas Linkevicius.

Otterøy kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Hilde Lundquist, organist Fredrik Skreddernes. Kveldsmat etter gudstjenesten.

Namsos kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Mark Akali, kantor Elina Karpinska.

Flatanger pleie- og omsorgstun kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd.

Løvøy kirke kl 19.00: Kveldsgudstjeneste. Nattverd. Takkeoffer til menighetsarbeidet.

Høylandet sykeheim kl 17.30: Nattverdsgudstjeneste ved sokneprest Claes B. Mørch og organist Asbjørg Sellæg.

Grong sykeheim kl 16.00: Påskegudstjeneste med nattverd.

Snåsa kl 19.00: Kveldsmat i Soknestuggu. Etter kveldsmaten går vi til kirka til skjærtorsdagsmesse ved sokneprest Ole Vinther. Nattverd.

Lierne helsetun kl 11.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste.

Skorovatn kapell kl 19.00: Gudstjeneste ved sokneprest Irja Lipsonen Foss. Ofring.

Bindal sykeheim kl 11.00: Gudstjeneste. Alle er hjertelig velkommen.

Leka sykestue kl 11.15: Gudstjeneste ved Donata Faustmann og Hans Ivar Ellingsen.

Gravvik kirke kl 15.00: Gudstjeneste ved Donata Faustmann og Hans Ivar Ellingsen.

Kolvereid kirke kl 20.00: Nattverdsgudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Iren S. Flasnes.

Valøya kl 17.00: Syng med i påsken med Jan Korssjøen, Dan Ramstad og Kjell Borgan. Ofring til Valøy kirke. Kirkekaffe.


Fredag 25. mars. Langfredag:


Namsos kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Mark Akali, kantor Eina Karpinska.

Klinga kirke kl 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Hanne Øygard, kantor Elina Karpinska.

Dun kirke kl 19.15: Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Hilde Lundquist, organist Fredrik Skreddernes.

Skage kirke kl 19.30: Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Claes Mørch, kantor Vincentas Linkevicius.

Vik kirke kl 19.00: Kveldsgudstjeneste.

Øie ungdomshus kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Claes B. Mørch og organist Asbjørg Sellæg. Ofring til Sjømannskirken.

Grong kirke kl 11.00: Langfredagsgudstjeneste.

Snåsa kirke kl 11.00: Langfredagsgudstjeneste med korsvandring ved sokneprest Ole Vinther.

Solstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste.

Kolvereid kirke kl 20.00: Pasjonsgudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Iren S. Flasnes.

Rørvik samfunnshus kl 12.00: Påsken i ord og toner med Jan Korssjøen, Dan Ramstad og Reidun Gutvik Korssjøen.


Søndag 27. mars. Påskedag:


Namsos kirke kl 11.00: Høymesse ved sokneprest Mark Akali, prost Dagfinn Thomassen, kantor Elina Karpinska. Takkeoffer til menighetsarbeid. Kirkekaffe.

Ranem kirke kl 11.00: Høymesse ved sokneprest Anders Hammer, kantor Vincentas Linkevicius. Dåp. Takkeoffer.

Otterøy kirke kl 13.00: Høymesse ved prost Dagfinn Thomassen, organist Fredrik Skreddernes. Takkeoffer til misjonsprosjektet. Kirkekaffe.

Klinga kirke kl 13.00: Høymesse ved Hanne Øygard, kantor Elina Karpinska. Dåp. Takkeoffer.

Løvøy kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Dåp. Takkeoffer til BroByggere.

Statland kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Gunnar Einar Steingrimsson. Organist Gudmund Thorsen.

Høylandet kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Claes B. Mørch og organist Asbjørg Sellæg. Ofring til menighetsarbeidet.

Grong kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste. Ofring til misjonsprosjektet.

Snåsa kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ole Vinther. Dåp. Nattverd. Innsetting av ny organist i Snåsa kirke. Kirkekaffe ved Snåsa menighetsråd.

Nordli kirke kl 18.00: Gudstjeneste.

Trones kirke kl 16.00: Gudstjeneste ved sokneprest Irja Lipsonen Foss. Ofring.

Røyrvik kirke kl 11.00: Sørsamisk gudstjeneste. Ofring til Kirkens Bymisjon.

Solstad kirke kl 11.00: Gudstjeneste. Dåp.

Vassås kirke kl 15.00: Gudstjeneste. Kirkekaffe.

Kolvereid kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Iren S. Flasnes.

Lundring kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Ann Kristina Avdem Grande og Aslaug J. Hestø.

Leka kirke kl 11.15: Høytidsgudstjeneste ved Donata Faustmann og Hans Ivar Ellingsen.

Lund kirke kl 16.00: Høytidsgudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Iren S. Flasnes.

Garstad kirke kl 12.00: Høytidsgudstjeneste med dåp med Jan Korssjøen, Dan Ranstad og Kjell Borgan. Ofring.


Mandag 28. mars. Andre påskedag:


Namsos pensjonistsenter kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Mark Akali, kantor Elina Karpinska.

Skage kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Anders Hammer, kantor Vincentas Linkevicius. Dåp. Takkeoffer.

Dun kirke kl 11.15: Gudstjeneste ved prost Dagfinn Thomassen, organist Fredrik Skreddernes. Takkeoffer.

Vemundvik kirke kl 13.00: Gudstjeneste ved Hanne Øygard, kantor Vincentas Linkevicius. Dåp. Takkeoffer,

Salen kapell kl 14.00: Gudstjeneste ved prost Dagfinn Thomassen, organist Fredrik Skreddernes. Dåp. Takkeoffer.

Namdalseid kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Gunnar Eenar Steingrimsson. Organist Gudmund Thorsen. Nattverd.

Drageid kirke kl 19.30: Gudstjeneste ved sokneprest Claes B. Mørch og organist Asbjørg Sellæg. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Konfirmantene deltar.

Harran kirke kl 16.00: Høytidsgudstjeneste. Ofring til misjonsprosjektet.

Sørli kirke kl 18.00: Gudstjeneste.

Bjørhusdal kapell kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Irja Lipsonen Foss. Ofring.

Salsbruket kirke kl 10.45: Høytidsgudstjeneste ved Brit Karin Theimann og Iren S. Flasnes.

Foldereid kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande og Hans Ivar Ellingsen.

Gravvik – lysløypa kl 15.00: Friluftsgudstjeneste ved Donata Faustmann og Iren S. Flasnes.